Zden Brungot Svíteková: Geste-action

for english scroll down

Zden Brungot Svíteková: Geste-action

súčasný tanec Piatok 27. 7., 17.00 Bábkové divadlo Sobota 28. 7., 17.00 Bábkové divadlo

Duet pre tanečníka, hudobníka a predstavivosť Skladateľa Emanuele Palumba som stretla v rámci choreografického research programu spojeného s programom pre súčasných skladateľov v Paríži. Stretnutie so súčasnou hudbou a najmä s premýšľaním nad kompozíciou, tento intelektuálny a mentálny priestor, do ktorého sa celý priestor rezidenčného centra Royaumont po príchode skladateľov súčasnej hudby vnoril, predstavuje pre mňa svet a prístup, ktorý ma fascinuje. Chcela som doň vhliadnuť bližšie a telesne ho uchopiť. Zároveň ma ako tvorkyňu zaujíma otázka “písania choreografie”. Alebo sa jedná skôr o kompozíciu? Dialóg so skladateľom je pre mňa vynikajúcou platformou pre hľadanie možných odpovedí. V tomto projekte som sa zároveň chcela vrátiť k protokolu založenom na princípe asociácií v pohybe, voľne inšpirovanom dielom C. G. Junga. Hlboko sa ma dotýkala krása a zároveň komplexnosť telesnej odpovede/reakcie na “spúšťacie” slovo. Každá jedna asociácia poodhaľovala celý vesmír a zároveň bola veľmi osobnou výpoveďou. Javili sa mi ako malé haiku a chcela som sa na ne pozrieť hlbšie. Bližšie preskúmať toto pole - fyzicky, pocitovo, emočne, hlasovo, predstavivosťou ... Svíteková sa tancu venuje na trochu inej úrovni a rieši ho nielen telom, ale aj hlavou. Geste-action je akoby krokom k ďalšiemu predstaveniu, akoby malo mať pár, dvojníka, s ktorým vytvorí cieľ. Je tvorené v procese a jeho výsledný tvar je procesom, nakročením. Sami sme ho však zaradili medzi performatívne predstavenia, ktoré stoja na pomedzí. Nie je to pre výraznú hudobnú zložku, je to pre jeho rozkročenosť medzi ničím a niečím - nie je to stred, je to proces. tvorba, tanec: Zdenka Brungot Svíteková tvorba, hudba: Emanuele Palumbo svetelný dizajn: Róbert Štěpánek zdenkabrungotsvitekova.wordpress.com ______ The word geste-action blends the words “geste” and “action” where the gesture is perceived as a self-contained universe; expressif, concise and complete; arising in an instantaneous and brief time span. The action being the fact of doing, to act. The relation of the two words points towards a choreographic action in a constant process, an action which in itself is clear, concise and accomplished in its form and content. Reminding of the word “gestation”, the word play “geste-action” is a voluntary one, the gestation too can be regarded as a process of becoming. The piece is an exploration of a catalogue of organs. Each geste-action being called by one item on the list. This form in archipelago composed of successive distinct events rewrites and reconstructs the relationship with the body, which can be understood as a living flesh as well as a living flesh as well as a mind in motion.