Peter Gonda: ŠEST PŘÍBĚHŮ O VZNIKU A ZÁNIKU

for english scroll down buy tickets

Peter Gonda: ŠEST PŘÍBĚHŮ O VZNIKU A ZÁNIKU

storytelling

26. 7. (štvrtok), 18.00 Nová synagóga

  Predstavenie, na ktoré vás pozývame, rozpráva príbehy, ktoré do svojho stredu neumiestňujú indivíduum, a už vôbec nie človeka, ale život. Život bujnejúci, rastúci, mutujúci, nomádsky či domestikovaný, prírodný či spoločenský. Večer venovaný rozprávaniu príbehov, ktoré spája jediná linka – namiesto objektu je dôraz kladený na proces, namiesto jedinca na systém. Namiesto času ľudského skúma čas geologický, bunečný, čas systémov, čas konca. Šesť príbehov, akási do seba zacyklená kozmogónia faktov, ktorých mytopoetickosť je založená na silách gravitácie, koevolúcie, molekulárnej dynamiky a bunečného delenia. Príbeh ako čas osamote, čas ako existencia samotná, existencia ako príbeh. Koncept, scenár, réžia: Peter Gonda Hudobná dramaturgia: Michal Cáb, Jonatán Pastirčák Scéna: Matěj Sýkora Účinkujú: Anna Bubníková, Julie Goetzová, Johana Schmidmajerová Producentka, konzultantka: Dominika Andrašková Svetelný dizajn: Tomáš Morávek Poďakovanie: Petr Houška, Samuel Michalik, Tereza Semotamová "Projekt vznikl v produkci Petrohradská kolektiv v rámci Programu živého umění." __________ “What happens when human exceptionalism and bounded individualism, those old saws of Western philosophy and political economics, become unthinkable in the best sciences, whether natural or social?" Donna Haraway An evening dedicated to telling stories that instead of the individual or the human place life into their center. Life that grows incessantly, life mutating, nomadic or domesticated, natural or social. An evening of storytelling of stories which are connected by a single line of inquiry - instead of an object, emphasis is placed on the process, instead of the individual on the system. Instead of human time, the stories explore the geological, cellular and systems time. Six Stories is a stage concert and a sort of self-contained cosmogony of facts whose mythopoesis is based on the forces of gravity, co-evolution, molecular dynamics, and cell division. Concept, screenplay, directed by: Peter Gonda Music dramaturgy: Michal Cáb, Jonatán Pastirčák Stage design: Matěj Sýkora Cast: Anna Bubníková, Julie Goetzová, Johana Schmidmajerová