Milan Herich, David Zambrano: SOLO FOR MR. FOLK

for english scroll down buy tickets

Milan Herich, David Zambrano: SOLO FOR MR. FOLK

súčasný tanec

28. 7. (nedeľa), 15.00 Stanica, S2 platforma

  Tvorivá fúzia nonkonformného zakladateľa Les SlovaKs Dance Collective a venezuelského svetobežníka predstavuje slovenský folklór v súčasnej tanečnej forme, ktorá komunikuje s pop kultúrou, surrealizmom aj expresionizmom. Na záver Kiosku si vždy nechávame niečo, čo sme chceli uviesť už minulé roky, ale pre rôzne príčiny sa nám to nepodarilo. Takým je aj tanečné sólo jedného zo zakladateľov zoskupenia Les SlovaKs, Milana Hericha, s názvom A solo for Mr. Folk. Vzniklo v spolupráci s venezuelským svetobežníkom Davidom Zambranom. Inšpiráciou pre predstavenie sa stal slovenský folklórny tanec, ktorý je následne deštruovaný a transformovaný do súčasnej podoby, popri čom tvorcovia odhaľujú nebezpečnú možnosť horiacej túžby po idealizácii seba samého, svojich tradícií a presvedčení. Posledný horúci bod programu tohtoročného Kiosku! réžia: David Zambrano choreografia: Milan Herich hudba: Sergej Prokofjev, Sergej Rachmaninov, Lajko Felix, Asaf Avidan Milan Herich se narodil v roku 1980 a svoju prvú tanečnú skúsenosť získal v tradičnej slovenskej detskej tanečnej skupine Ďumbier, kde pôsobil 12 rokov. Študoval na Konzervatóriu J. L. Bella v Banskej Bystrici. Po štúdiu pôsobil v profesionálnom divadle Štúdio tanca, vedenom Zuzanou Hájkovou. V septembri 2002 nastúpil do medzinárodnej školy P.A.R.T.S. v Bruseli. V roku 2005 spolupracoval s Ultima Vez v predstavení Puur, v roku 2007 so Sidi Larbi Cherkaoui v projekte Myth. Od roku 2000 je asistentom Davida Zambrana na jeho lekciách a workshopoch a permanentne spolupracuje na niekoľkých projektoch: 12 flies went out at noon, 3 flies went out at noon, Rabbit project, Soul Project, Holes. Milan Herich je spoluzakladateľom Les SlovaKs Dance Collective. A Solo For Mr. Folk v réžii Davida Zambrana bolo jeho prvým sólom. __________ For the making of this piece, a deconstruction of traditional Slovakian folk dances has been varied, rebuilt and revitalized to form a surreal and current pop culture equivalent. Touching upon modern art, music and expressionism, we follow the pathway of a man’s journey revealing a fury of uplifting and enduring perspectives that lead us towards the idealization of himself and his traditional heritage. Milan (Mino) was born in 1980 and made his first dance steps in the Slovak traditional children dance company Dumbier. He studied at the Conservatory J.L.Bella in Banska Bystrica, University of Arts in Bratislava and P.A.R.T.S in Brussels. He has danced for Wim Vandekeybus (Puur- 2005, Booty Looting- 2012) and Sidi Larbi Cherkaoui: (Myth- 2007). Since 2000 Milan assists David Zambrano’s classes and workshops at Impulstanz Vienna a.o. and is permanently collaborating and performing in David’s artistic work (12 flies went out at noon, 3 flies went out at noon, Rabbit project, Soul Project, Holes). Milan Herich is co-founder of Les SlovaKsDance Collective. He co-created and performed the pieces OpeningNight, Journey Home, The Concert and Fragments. More recently he has danced in work from Anton Lachky (Mind A Gap and Side Effect) and is performing his own solo work (Solo for Mr.Folk), directed by David Zambrano.