Petra fornayová a kol.: Hra na budúcnosť _ SF (Subjective Future)

Petra fornayová a kol.: Hra na budúcnosť _ SF (Subjective Future)    

divadlo                  bilingual SK+EN

26.7., 22.00 Stanica, S2

Hra na budúcnosť _ Subjective Future_ je fiktívnym dokumentom - generačnou výpoveďou,  vyrovnávaním sa s perspektívou času, subjektívnou interpretáciou blízkej či ďalekej budúcnosti etablovaných umelcov z  rôznych umeleckých disciplín, ktorí civilne komentujú svoj možný beh životom. Tanec, divadlo, výtvarné umenie, filmový dokument a hudba sú v predstavení použité ako rovnocenné umelecké prostriedky. Subjektívne obavy a vízie sa stretávajú v jednom priestore s objektívnymi prognózami vývoja nášho sveta, od hrozivých až po menej apokalyptické. V roku 2060 sa Slovensko bude vyrovnávať s prvou veľkou demografickou krízou - väčšina obyvateľstva bude neproduktívna, v dôchodkovom veku. Bude nám a ostatným na niečo (naše) umenie? Stane sa rovnako s nami „neproduktívnym“ alebo sa zmení na prostriedok presadenia „lepšieho“ sveta? Dokáže táto naivná idea zvíťaziť nad všadeprítomným neoliberálnym šialenstvom, kde jediným relevantným diskurzom je diskurz ekonomický? Zostarneme aj my? Z neochoty žiť naplno, z nedostatku vôle, minú sa nám nápady - tak to zabalíme? Z pozície budúcnosti pozeráme na prítomnosť, ktorá sa zrazu môže javiť inak. Tvoríme naše predstavy, vnímame svoje strachy a túžby. Pozorujeme naše vlastné možné budúcnosti.   Jedno z intelektuálne najvyzretejších predstavení tejto sezóny, pričom nejde o texty, aj keď ich výpočet ráta s menami ako Srnicek, či Verhaeghe, ale hlavne o  dramaturgiu a hru so slovom. Práca s textami, ktoré sú viac menej stále opakované manifesty či postoje, statementy, je akoby textom samotným. Radenie, systém prednesu, ukazovania, sú samostatným zážitkom. Predstavenie, ktoré sme určite nevybrali kvôli téme, ale kvôli jeho hre s hrou, jeho vážnosti, ktorá nie je vážna. koncept a réžia: Petra Fornayová tvorba a interpretácia: Petra Fornayová, Adam Hanuljak, Natália Okolicsányiová, Ján Šimko vizuálny koncept, realizácia a supervízia vizuálov: Boris Vitázek hudba: Lucia Džubáková - Chuťková kostýmy: Iveta Haasová dramaturgia: Peter Šulej technická réžia a svetelný dizajn: Slavomír Šmálik voice-over: Lucia Hurajová použité texty: Peter Šulej_Prišli Odišli, Jean Améry_O starnutí / Revolta a rezignácia, Alex Williams a Nick Srnicek_ Manifest akceleracionizmu, Paul Verhaeghe_výber z rôznych textov, Ondrej Štefánik_Som Paula, osobnostné dotazníky MMPI produkcia: AST www.sucasnytanec.sk