Hudobný večer (piatok)

Josefina Dusk

koncert
no language barrier

Josefina Dusk premieňa pocity úzkosti, paniky a l’appel du vide na hravo dystopický, hutný, experimentálny techno pop s punkovou energiou víly. Vhodné aj pre vlhké jaskynné radovánky a barokové javiská. Dramatické a divadelné prvky posúvajú jej koncerty na hranu performancie.
Viac informácií nájdete tu: josefinadusk.com 
Josefina Dusk transforms feelings of anxiety, panic and l'appel du vide into playfully dystopian, dense, experimental techno pop with the punk energy of a fairy. Also suitable for wet cave parties and baroque stages. Dramatic and theatrical elements push her concerts to the edge of performance.

Foto: @fairythephotograper 

DJ SPRING

párty

Hrá tanečník a choreograf, ktorý je aj amatérsky DJ. Je ten pesničkový DJ, veľmi veselý, performatívny, aj urozprávaný aj nie, aj spieva, aj sa prezlieka, ale skôr sa vyzlieka. Presne sa hodí ku Josefine, aj ku bicyklom. Keď pustí dlhšiu pesničku, rád si na nich zašliape sám a mimo toho bude podporovať ostatných, ktorý budú pedálovať. Dá celý večer sám. 
Dancer and choreographer who is also an amateur DJ. He is the song DJ, very cheerful, performative, both talkative and not, he also sings and changes his clothes, but rather undresses. It fits Josefina and the bikes exactly. When he plays a longer song, he likes to pedal them himself, but he'll also support others who pedal. He will spend the whole evening alone.