Hudobný večer (štvrtok)

Ian Mikyska a Inger Hannisdal

akustický koncert
no language barrier

Spoločný koncert jedného z najvýraznejších mladých skladateľov na poli súčasnej a experimentálnej hudby Iana Mikysku a nórskej huslistky a skladateľky Inger Hannisdal. 

Ian Mikyska študoval kompozíciu na Guildhall School of Music & Drama v Londýne u Jamesa Weeksa a Laurenca Cranea. V súčasnosti dokončuje magisterské štúdium réžie alternatívneho a bábkového divadla na Akadémii múzických umení v Prahe u Jiřího Havelku. Okrem komponovania a hry na sláčikové nástroje sa venuje divadelnej réžii, experimentálnej poézii (vydal svoj debut Partitury pro čtenáře), audiovizuálnym projektom a rôznym presahom a prepojeniam medzi umeniami. Založil umelecké súbory Prague Quiet Music Collective a Stratocluster a spolupracuje s Orchestrom Berg, Epoque Quartet či Ostravským centrom novej hudby.

Inger Hannisdal študovala hru na klasické a jazzové husle, ale aj arabskú hudbu v Libanone. Tradičnej hudbe Blízkeho východu sa venuje vo viacerých zoskupeniach, vrátane sýrskej ľudovej hudobnej skupiny Assa'aleek, marockej gnawa skupiny Gnawa Youmala a niekoľkých ďalších, v rozpätí od tarabu a folklóru až po klasickú arabskú a perzskú hudbu. Vo svojej vlastnej tvorbe prepája charakter folk music so súčasnými impulzmi, pohybuje sa medzi komponovanými a improvizovanými štruktúrami. Jej debutová nahrávka so súborom North South East West jej vyniesla nomináciu na nórsku cenu Grammy za kompozíciu.