I Am Sitting in a Room

Fero Király, Eva Vozárová:  Alvin Lucier – I Am Sitting in a Room

30. 7. / 14.00 a 17.00 / Mestské divadlo, Galéria zvuková performance

  Soundartové dielo amerického skladateľa experimentálnej hudby Alvina Luciera z roku 1969 “I Am Sitting in a Room” patrí medzi najzásadnejšie diela elektroakustického experimentu. Je priesečníkom koncertu a zvukovej inštalácie, pozostáva z naživo predneseného textu, ktorý sa opakovane nahráva a prehráva späť do miestnosti. Tento proces sa opakuje, až kým sa artikulácia ľudskej reči úplne nevytratí a nezmení sa na zvuky zosilnené rezonanciou miestnosti. Slová sa stávajú nezrozumiteľnými a nahradia ich čisté rezonančné frekvencie samotnej miestnosti. Vďaka jedinečným akustickým charakteristikám priestoru je každé predvedenie jedinečné. V každej miestnosti nadobúda dielo iný zvuk a trvanie a žiadna performancia nikdy nie je rovnaká ako ostatné.  Dielo bolo po prvý raz realizované v Guggenheimovom múzeu v New Yorku v roku 1970. V tom čase sa ešte na záznam používal magnetofónový pás. Dnes na realizáciu diela používame digitálny záznam a vlastný softvér. Počítač, mikrofón a mixpult sa stávajú nástrojmi v hudobnom diele, od ktorých kvality priamo závisí úspech alebo neúspech predvedenia. Dielo skúma otázku, nakoľko hudbu vytvárajú hudobníci, nástroje a priestor v ktorom sa hudba odohráva. Zároveň je ponorom a absolútnym vyjadrením jedinečnosti priestoru, v ktorom sa divák a performer stretávajú.  _________________________________________ Združenie ooo vzniklo na jar 2020 z potreby vytvorenia dedikovaného priestoru pre sound art, súčasnú hudbu a intermediálne umenie. V minulosti Eva Vozárová a Fero Király realizovali aktivity v rámci iných zoskupení, okrem iného pod hlavičkou ISCM – Slovenská sekcia a Cluster ensemble, pod ktorými v roku 2019 založili /ne/festival intermediálneho umenia JAMA v odkaze Milana Adamčiaka. JAMA naštartovala potrebu vytvorenia nového priestoru venovaného špeciálne realizácii intermediálnych a interdisciplinárnych projektov a spoluprácam s inými tvorcami v tejto oblasti.  “Názov združenia vznikol s úmyslom vyslovovať ho ako “ó”, ale oceňujeme aj akékoľvek iné nápadité interpretácie. Vzišiel z myšlienky zvukomalebnosti a práce so zvukom, no je aj citoslovcom údivu a radosti. Zároveň je ooo trojitou nulou, absenciou, vizuálnym vyjadrením zaobleného alebo negatívneho priestoru – teda jamou, ktorá bola štartovacím bodom pre naše aktivity.” Eva Vozárová a Fero Király Foto: Natália Zajačiková