I. Plavnieks, R. Farkaš: S2

23. – 26. 7.: Pod Rondlom, Stanica
svetelná inštalácia

Svetelný objekt vytvorený ako pocta osobitej sále S2. Multifunkčný priestor kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie je do zóny pod Rondlom odtlačený nielen svojím charakteristickým pôdorysom, ale aj obsahom. Metre kubické nasiaknuté umením kedysi ohraničovali steny z legendárnych bedničiek a stohov slamy, dnes tie isté metre kubické vypĺňa svetlom inštalácia autorov Intsa Plavnieksa a Roberta Farkaša (sedemminut), ktorí obaja ako technici zažili v S2 množstvo nekončiacich nocí.