Innenhof

Dedina

60 min.
slovak language

Náhodilá monodráma o dedine. O dedine vnútornej. O dedine vonkajšej.

Prácu si zaslúžiš. Prácu budeš mať. Hlad eliminuj. Libido zaktivizuj.
Morenu upáľ od jari do jari. Máj maj koľko sa ti zadarí.
Zakop ploty susedov aj svoje. Oboje.
Med kúp. Soľ predaj. Zamávaj zosnulým. Aby to počuli. Zapľuj im sviečku, bohu na viečku.
Aj majster Katka B. sa niekedy utne. Aká matka taká kobyla.
Chodí bosá. Čo na srdci, oči nevidia. Srdce na jazyku nebolí.
Darovanému koňovi jablko nepadá ďaleko.
Keď sa mu chce, tak sa dá.
Kobyla chodí bosá. Do hory volá. Zakry si nohy.
Ako hrach. na stenu had.

/REF/
Bez práce nie sú
Bez práce nie sú
Bez práce nie sú
Sú bez práce
Nie sú
Sú bez práce
Nie sú

Text a performance: Mária Ševčíková
Réžia: Martin Hodoň
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Hudba: Dominik Suchý
Dizajn keramiky a porcelánu: Štefan Sekáč
Svetelný dizajn: Martin Hodoň
Kostým, scéna: Matoha
Plagát: Alexandra Šakira Srnková
Produkcia: Gaffa o.z. / Innenhof o.z.
Foto: Štefan Sekáč

A random monodrama about a village. 
About the inner village. 
About the outer village. 

You deserve a job. 
You will have a job.
Eliminate hunger. Activate your libido.
Burn Morana from spring to spring.
Celebrate May as long as you wish.
Bury your neighbours' fences and your own. Both.
Buy honey. Sell salt.
Wave to the dead. Let them hear it. 
Spit on their candle with God on the lid. 
Everyone named Katka B makes mistakes.
Like mother, like mare.
Walk barefoot. 
Out of sight, in the heart.
Wearing your heart on your tongue doesn't hurt.
The apple doesn’t fall far from the gift horse.
Where there is a will, there is a driveway.
The mare walks barefoot. Going around in squares. Hide your feet. 
Like water off a snakes’ back.

Ref
No pain no / No pain no / No pain no / No gain no / No pain / No gain / No pain