INTERDISCIPLINÁRNY WORKSHOP

Training for Ruins in Ruins with Ruins

Sprievodkyne: Katarína Marková a Milo Juráni
Konanie: 24. 7. – 28. 7. 2023 
Miesto: Žilina

 „Uvažujme nad tým, čo zanecháme budúcim generáciám. Myslím, že im nenecháme nič iné, iba ruiny.“(Isabelle Strengers v rozhovore s Brunom Latourom a Annou L. Tsing)

Materialita planéty je obmedzená, narážame na mnohé limity – ľudské, energetické, geologické. Prírodné reťazce kolidujú a nie je jasné, čo definitívne zmizne a čo ostane. Scenáre budúceho planetárneho rozvratu (kvôli neskrotnej rastovej politike alebo vplyvom klimatickej zmeny, vojnových konfliktov, občianskych nepokojov, energetického nedostatku, totálneho vyčerpania, atď.) sú rôzne. Čo ak sa globálny sever definitívne premení na ruiny? 

Pripraviť na túto situáciu sa nedá, dá sa však rôzne trénovať. Napríklad, skúmať a snažiť sa pochopiť súčasné ruiny, pozostatky nedemokratických aj pseudodemokratických režimov. 

Účelový pohľad na ruiny ich prezentuje ako mŕtve, nevyužité a prázdne miesta. Je to skutočne tak? Naším cieľom bude odhaliť niečo z ich hĺbky a komplexnosti. Zamotaní do myriád krehkých spojení a vzťahov budeme v ruinách tráviť čas, spoznávať minulosť, prítomnosť a špekulovať o ich potenciáli a budúcnosti. Budeme vnímať vitalitu ruín – viditeľné aj neviditeľné vzťahy a príbehy, ktoré sa v nich neustále rodia. 

A možno objavíme, že tieto miesta a ich príbehy nie sú iba apokalypticky desivé, odporné, násilné, ale aj romantické, krásne, mäkké, mokré, široké, slizké, kľukaté, komplexné, drsné a mnohé iné. Zistíme, že „rozprávať“ o nich, znamená referovať o udalostiach aj koexistenciách, na ktoré sa zabudlo. Alebo sme ich doposiaľ neobjavili či nehľadali.

Tréning prežitia potenciálneho kolapsu v ruinách teda neznamená prípravu na konkurenčné „silnejší prežije“, ale na spoluprácu. Využijeme vlastné zručnosti a skúsenosti, tiež neistotu a slabosti a spolu s ďalšími bytosťami, telami a materialitami budeme spoznávať, zakúšať aj vyzvedať, čo nám ruiny povedia o nás, o sebe a o budúcnosti. Pomôžu nám praxe filozofiek ako Donna Haraway, Isabele Strengers,  Anna L. Tsing, no i megafauna aj mikfroflóra.

Interdisciplinárny workshop Training for Ruins in Ruins with Ruins sa bude konať na Stanici Žilina-Záriečie a v ruinách blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Určený je pre začínajúce tvorkyne, tvorcov, študentky a študentov vysokých škôl rôznych odborov a zameraní a tiež pre všetkých, ktoré sa zaujímajú o lokality Žiliny, ruiny, umelecký výskum, kolaboratívny surviving a majú čas a chuť.  

Workshop zakončíme „zdieľaním skúsenosti“ v podobe energeticky úspornej site-specific / performance / prechádzky... Formu si určíme spoločne.

Ak máte záujem zúčastniť sa workshopu, pošlite svoje stručné CV a krátky motivačný list (max. 1500 znakov) do 2. 7. 2023 na email: tankodrom@posteo.de

O výbere vás budeme informovať do 7. 7. 2023.

Workshop je bezplatný. Spať môžete zadarmo vo vlastnom stane na dvore Stanice Žilina-Záriečie (wc a sprchy sú k dispozícii) alebo za poplatok v ubytovacom zariadení. Stravu si hradíte a zabezpečujete sami.  

 

Sprievodkyňa Katarína Marková

je absolventkou Szenische Forchung na Ruhr Universität, ktorá sa pohybuje po trajektórii Bratislava ↔ Bochum. V roku 2018 spolu s Franziskou Schneeberger a Marlene Ruther založili performatívnu skupinu MFK BOCHUM (https://www.mfk-bochum.net/). Umelkyne spája široké spektrum umeleckých, osobných aj politických záujmov – od feministických teórií, cez somatické praktiky, až po dopravnú politiku v Porýni. Vo svojej praxi sa pohybujú medzi performance, teóriou, tancom, vizuálno-akustickým umením a čoraz viac sa orientujú aj na oblasť umeleckého vzdelávania. V roku 2020 boli členky MFK Bochum štipendistkami Christoph Schlingensief Fellowship, v roku 2021 získali Flaußen Stipendium a v roku 2022 uviedli na Favoriten Festival site-specific performance o diaľnici a automobilizme SONIC HIGHWAY. Na prelome rokov 2022/2023 viedli na Ruhr Universität v Bochume seminár s témou „LUST“ (chuť, radosť) a momentálne pracujú na svojom prvom celovečernom tanečnom kuse Recycling Embodiment.

Katarína spolupracuje aj na rôznych ďalších projektoch (s umeleckým duo Caroline Kapp & Julia Nitschke sa venujú neviditeľným mocenským štruktúram a demonštrácii moci). S Milom Juránim ich spája práca umeleckom výskume Site of Rifts and Tank Drifts / Tankodróm. Východiskovým bodom ich skúmania je bývalé tankové cvičisko. Opustený tankodróm nevnímajú ako nefunkčnú ruinu, ale ako živú križovatku politík, životov, príbehov, prírodnín a objektov, ktoré na tomto mieste boli, sú a budú.

Katarína je fanúšičkou svetelnej difrakcie, hmlovej mašiny a akustického stereo rezonátora.

Sprievodca Milo Juráni

je teatrológ a dramaturg, ktorý od roku 2015 skúma prieniky divadla a ekológie. Pohybuje sa po trajektórii Bratislava ↔ Bochum, aj keď prevažne teoretizuje z Bratislavy. V semestri 2018/2019 viedol na Ruhr Universität seminár o ekologickom divadle, v semestri 2020/2021 tam absolvoval doktorandský Erasmus+. Dizertačnú prácu s názvom Scénické umenia v antropocéne obhájil v roku 2021 na bratislavskej VŠMU. Je autorom niekoľkých konferencií aj série rozhovorov Divadlo v ére antropocénu (Mloki.sk). V Divadelnom ústave Bratislava v súčasnosti pracuje na interdisciplinárnom projekte Antropo(s)céna – skúma potenciál aplikácie východísk cirkularity a udržateľnosti v slovenskom divadle.

Subtémou PhD. výskumu boli úvahy o možnostiach deantropocentrizácie scénickej praxe. To naštartovalo jeho vlastný záujem o utváranie praktických modelov. V roku 2021 získal pre hľadanie podporu NRW-Künstlerstipendium a zameral sa na možnosti mapovania priesečníkov politík, histórií, geológií aj ekológií na rôznych „sites“. S Katarínou Markovou najintenzívnejšie pracuje na interdisciplinárnom projekte Site of Rifts and Tank Drifts / Tankodróm. Bývalé, dnes nefunkčné, oficiálne opustené a údajne pusté cvičisko nad Martinom skúmajú ako miesto neustálej premeny a aktivity – minulého kolapsu aj budúceho potenciálu. 

Milo je fanúšik MFK Bochum, dekolonizácie mimo-ľudského sveta a modrej mašiny.

S účastníčkami a účastníkmi workshopu budú Katarína Marková a Milo Juráni zdieľať prevažne stratégie a poznatky z výskumu Site of Rifts and Tank Drifts.