INTERPELLATION (carpet stories v. 2)

Tomáš Moravanský: INTERPELLATION (carpet stories v. 2)

29. 7. (štvrtok) / 17.30 / Stanica, S1 post-tanečná inscenácia

INTERPELLATION je prvou reprízou post-tanečného predstavenia pre tri tanečníčky, ktorého premiéra bola uvedená koncom marca 2021 v online priestore. Prevedenie bolo výsledkom rok a pol dlhého tvorivého a výskumného procesu a spolupráce v rámci viacerých rezidencií, intervencií do galerijných a verejných priestorov.  S príbehom predstavenia nás oboznamuje hlasový sprievodca za pomoci výkladu mediálnych odkazov, ktoré boli do procesov tvorby zahrnuté. Všetko sa deje na scéne, ktorá okom kamery formálne pripomína motív z digitálneho prostredia softwéru na tvorbu CGI (computer-generated imagery). V situácii sa zároveň dokresľujú prítomné charaktery informáciami a odkrýva ideologické pozadie vlastnej produkcie. Vzniká tak auto-referenčné dielo ako podklad pre budúce vrstvy.  Situáciou reprízy vstupuje projekt do ďalšej fáze svojho vývoja, ako prenesená plocha určená k novej kontextualizácii, pozorovaniu a priestorovému naslúchaniu. Fyzická prítomnosť pôvodne zúčastnených subjektov tu už nie je podmienkou, čo zostáva je „dôkaz“ v podobe mediálneho archívu, čakajúceho na ďalšiu aktualizáciu. Tento archív tak spolu s odčarovaným kobercom vyráža na turné ako pasívny mobiliár ohraničený svojím okolím. Koncept, dramaturgia, zvuk: Tomáš Moravanský @institutinstitut Pôvodné obsadenie a spoluautorky: Miriam Budzáková, Simona Štangová, Nikola Majtanová