Jakob Jautz

Traces

40 min.
performatívna prechádzka lesom
english friendly

Performatívna prechádzka v lese a s lesom vťahuje divákov do príbehu, ktorý kladie otázky o prepojení ľudí s ich okolím. Zároveň im dáva rozhodujúcu úlohu pri budovaní tohto príbehu. Pozýva na prechádzku po interaktívnych, inštalačných a performatívnych stanovištiach krajinou, tvorenou malými a väčšími udalosťami, ktoré do seba zapadajú ako kocky tetrisu a upriamujú pozornosť na detaily. Stopovanie krajiny, performancia a inštalácia nabádajú k zmene perspektívy vnímania. 

Choreografia čerpá inšpiráciu priamo z krajiny a organicky sa prelína s lesom. Jakob Jautz využíva stromolezecké techniky z arboristiky, prepája ich s prvkami súčasného tanca a cirkusu, vďaka čomu sa les a stromy stávajú spolutvorcami pohybu. Čím hlbšie diváci vstupujú do lesa a do predstavenia, tým hlbšie sa zapájajú do krajiny, jej minulého, súčasného aj pokračujúceho príbehu.

Koncept a performancia: Jakob Jautz 
Pohľad zvonka: Mala Kline 
Inštalácia a kostým: Jakob Jautz & Julian Herstatt 
Produkcia: Jakob Jautz 
Asistentka produkcie: Katja Büchtemann 
Foto, video: Otero Tillmann Filme

Trailer

Traces, a performative walk in and with the forest leads the audience into a story which not only questions the connection between people and their surrounding but actively places the audience within those. It invites to stroll along interactive, installatory and performative stations through a landscape of wonder. The installations in the performance are intended to guides the audience's focus to details. Tracing the landscape the performance and the installation encourages to move once perspectives and to zoom in to once senses. By drawing direct inspiration from the landscape, the choreography intents to organically intertwine with the forest. Using tree-climbing techniques from the arboriculture, merging them with elements of contemporary dance and circus, the forest and the trees become co-creator of the movement.The deeper the audience progresses into the forest and the performance the deeper they get involved into the landscape and its past present and ongoing story.

Supported by:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung Kunst BadenWürttemberg

Universitätsstadt Tübingen

Stiftung Landesbank Baden-Württemberg

RADLager TÜbingen

Co- Produced by: ELIAS 2069 and Sq FARM Fallbach Art Research Movement