Jaro Viňarský / The Touch of The Open (TOTO) / performatívna esej In – progress

Jaro Viňarský / The Touch of The Open (TOTO) / performatívna esej In – progress

  TOTO je nový dlhodobý projekt Jara Viňarského, v ktorom sa výrazným spôsobom posúva od svojej primárnej domény tanca do oblasti, v ktorej skúma vlastnú choreografickú metódu nového typu aktu choreografie, na ktorú je možné nahliadať ako na filozofiu tanca, čo je akási praktická filozofia tela, rovnako ako sa dá nazerať na filozofiu ako choreografiu ideí a konceptov. Projekt prepája prácu s telom a filozofiu (myslenie). Je pokusom o novú formu performatívnej skúsenosti. Umelecký experiment so sociologickým pojmom komunita a performativitou. Účastníci workshopu budú prizvaní k aktívnej participácii na tvorbe tohto projektu. Nadviažu na aktuálny bod, v ktorom sa jeho tvorivý proces nachádza. Výstupom dvojdňovej intenzívnej práce bude performatívna udalosť v rámci festivalového programu. KEDY: 22. – 23.7. KDE: Stanica Žilina – Záriečie, Bábkové divadlo Žilina KAPACITA: 15 účastníkov VÝSTUP: 27.7. o 13,00   JARO VIŇARSKÝ, tanečník, choreograf, performer, založil občianske združenie SKOK!. Študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave – odbor choreografia baletu a na Akadémii muzických umění v Prahe – odbor choreografia tanca. Bol členom profesionálneho Divadla Štúdio Tanca v Banskej Bystrici. V roku 2006 získal za svoje sólové predstavenie POSLEDNÝ KROK PRED prestížnu CENU SAZKY za „objav v tanci“ v Českej republike, spolu s Cenou diváka na Českej tanečnej platforme. Od roku 2004 úzko spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Ponties. Je držiteľom prestížnej ceny THE BESSIES NEW YORK DANCE AND PERFORMING ARTS AWARD 2013 „Outstanding Performer“ za predstavenie The Painted Bird / Bastard v choreografii slovenského choreografa, žijúceho v New Yorku Pavla Zuštiaka. V súčasnosti prevažne žije, pôsobí, tvorí a vedie workshopy na Slovensku a v Českej republike.