Andrej Kabal: Musique Non-Stop Fire Special

in Slovak

Andrej Kabal: Musique Non-Stop Fire Special

27. 7., 20.00 Nová synagóga, Bar

Oheň ako živel, oheň ako inšpirácia, oheň ako vyhorenie v našich dušiach. Oheň ako mantra. Editor hudobnej rubriky Kapitál Andrej Kabal si na Kiosk nachystal túto špeciálne horúcu tému. Prednáška, pre ktorú sa oplatí zahorieť!