Karol Filo & Co.: DOBRE UŽ BOLO

45 min.,
audiovizuálne dielo vo vývoji,
slovak and czech language

 

Audiovizuálne pátranie po vzťahu so svojím dedom. Na gauči v trojgeneračnej domácnosti sa stretáva študent umenia žijúci v Prahe a dôchodca roľník z Horného Jatova, aby spolu prebrali budúcnosť sveta.

Stretnutie dvoch skúseností ako pokus zistiť, do akej miery nás formuje naše prostredie.

Hľadanie možnosti celospoločenského dialógu na návšteve u deda.

Karol Filo je divadelný režisér, performer a student programu Alternativní divadlo na pražskej DAMU. Jeho projekty boli uvedené vo viacerých divadlách a na festivaloch v Českej Republike, ako aj na Slovensku, Holandsku, Francúzsku a na ostrove Martinik.

Autor/performer: Karol Filo
Asistentka réžie: Olesia Usata
Dramaturgia: Domen Šuman, Viktor Prokop
Produkcia: Ctibor Goldefus, Adéla Hromasová
3D animácia: Jan Froněk
Supervízia: Sodja Lotker
Konzultácie: Adam Dragun, Jiří Adámek
Poďakovanie: Ruslana Kaminska, Josef Maděra, Matúš Szalontay, Kristina Kellnerová, Petr Sychra

ENGLISH

An audio-visual exploration of his relationship with his grandfather. An art student living in Prague and a retired peasant from Horní Jatov meet on a couch in a three-generation household to discuss the future of the world.

The meeting of two experiences as an attempt to find out to what extent we are shaped by our environment.
A search for the possibility of a society-wide dialogue on a visit to grandfather.

Karol Filo is a theatre director, performer and student of the Alternative Theatre programme at DAMU in Prague. His projects have been presented in several theatres and festivals in the Czech Republic, as well as in Slovakia, the Netherlands, France and Martinique.