KioSK 2012: Komplexnosť performera
pohybový workshop
piatok – streda, 20. – 25. 7. 2012

Päťdňový workshop sa zameriava na rozvoj a kultiváciu komplexnej osobnosti performera so zameraním na jeho fyzický tréning, vychádzajúci z techník súčasného tanca a fyzického divadla. Päť dní intenzívnej tvorivej práce pod vedením dvoch výrazných slovenských tvorcov: tanečníka a choreografa Jara Viňarského a herca a režiséra Mateja Matejku.

Workshop pozostáva z dvoch častí: 1. Inteligentné telo performere, 20. - 23. 7., lektor: Jaro Viňarský Na základe cvičení, fungujúcich na improvizačnej báze, sa budeme snažiť definovať špecifickosť fyzickej práce herca, tanečníka, performera.

Jaro Viňarský (1978) jaro vinarskyNezávislý choreograf, tanečník a performer. Ako choreograf debutoval v roku 2001 sólovým predstavením Sorton, za ktoré získal druhú cenu na medzinárodnej choreografickej súťaži Jarmily Jeřábkovej. V roku 2006 získal za sólovú choreografiu Posledný krok pred Cenu Sazky a Cenu Diváka Českej tanečnej platformy. V roku 2007 uviedol svoje prvé celovečerné predstavenie - mužský kvartet Paisyn. Od roku 2004 úzko spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Ponties (Mi non sabir, Holeulone, Havran, Humus Vertebra).

Tento rok pracuje na novom predstavení - duete Animalinside. Dlhodobo vedie workshopy zamerané pre netanečníkov, nehercov a širokú verejnosť. V roku 2011 založil občianské združenie SKOK! na rozvoj súčasného tanca a fyzického divadla na Slovensku.

2. Rituál a telesné praktiky performera, 23. - 25. 7., lektor: Matej Matejka Ako udržať fyzické telo v stave naladeného nástroja, schopného komplexného a prenikavého výrazu? Integrálnym zapojením tela a mysle sa telo stáva žiarivým odrazom vnútorných myšlienok a kanálom pre seba samého. Prostredníctvom kombinovaných tanečno-pohybových a hereckých techník sa pokúsime hlbšie porozumieť prepojeniu tela a mysle herca-tanečníka /performera.

Požiadavky na účastníkov pre časť workshopu s Matejom Matejkom: 1. Podmienkou účasti je účasť na celých 2 dňoch workshopu. 2. Participanti si pripravia dva veľmi krátke texty, ktoré budú vedieť spamäti. Text má byť naučený bez akejkoľvek dramatickej interpretácie a maximálna dĺžka každého textu je 5 viet. 3. Melódia, pieseň či hudobný nástroj sú vítané.

Matej Matejka (1978) Matej MatejkaV rokoch 2000 - 2005 bol členom pražského divadelného štúdia Farma v jeskyni. V roku 2006 bol Matej Matejka nominovaný na Cenu Sazky za herecko-pohybovú interpretáciu v inscenácii Sclavi. Od roku 2005 spolupracuje s Inštitútom Grotowského na výskume fyzického výrazu v divadle.

Matej Matejka je jedným z hlavných hercov a vedúcim fyzického tréningu v divadelnej skupine Teatr Zar. V roku 2010 založil Štúdio Matejka, pod záštitou Inštitútu Grotowského vo Wroclavi v Poľsku, kde sa ako režisér a pedagóg venuje výskumu expresie tela herca na scéne i vo filmovom médiu.

Vo svojej práci hľadá cestu, kde tanec i dráma sú rovnocennými nositeľmi výrazu performera.

Cena: 40,00 / 50,00 € (študenti / dospelí) V cene workshopu je zahrnutá permanentka na všetky predstavenia festivalu KioSK 2012 (26. - 28. 7.2012). Prihlasovanie: jarovinarsky@gmail.com Uzávierka prihlasovania: 15. 7. 2012

Uprednostňujeme účastníkov hlásiacich sa záväzne na všetkých päť dní workshopu a celý festival KioSK 2012. Maximálny počet účastníkov: 15

Prihlasovanie je aktuálne z dôvodu naplnenia kapacity pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.

Päťdňový workshop sa zameriava na rozvoj a kultiváciu komplexnej osobnosti performera so zameraním na jeho fyzický tréning, vychádzajúci z techník súčasného tanca a fyzického divadla.
Päť dní intenzívnej tvorivej práce pod vedením dvoch výrazných slovenských tvorcov: tanečníka a choreografa Jara Viňarského a herca a režiséra Mateja Matejku.

Workshop pozostáva z dvoch častí:
1. Inteligentné telo performere, 20. - 23. 7., lektor: Jaro Viňarský
Na základe cvičení, fungujúcich na improvizačnej báze, sa budeme snažiť definovať špecifickosť fyzickej práce herca, tanečníka, performera.

Jaro Viňarský (1978)
jaro vinarskyNezávislý choreograf, tanečník a performer. Ako choreograf debutoval v roku 2001 sólovým predstavením Sorton, za ktoré získal druhú cenu na medzinárodnej choreografickej súťaži Jarmily Jeřábkovej. V roku 2006 získal za sólovú choreografiu Posledný krok pred Cenu Sazky a Cenu Diváka Českej tanečnej platformy. V roku 2007 uviedol svoje prvé celovečerné predstavenie - mužský kvartet Paisyn. Od roku 2004 úzko spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Ponties (Mi non sabir, Holeulone, Havran, Humus Vertebra).

Tento rok pracuje na novom predstavení - duete Animalinside. Dlhodobo vedie workshopy zamerané pre netanečníkov, nehercov a širokú verejnosť. V roku 2011 založil občianské združenie SKOK! na rozvoj súčasného tanca a fyzického divadla na Slovensku.

2. Rituál a telesné praktiky performera, 23. - 25. 7., lektor: Matej Matejka
Ako udržať fyzické telo v stave naladeného nástroja, schopného komplexného a prenikavého výrazu? Integrálnym zapojením tela a mysle sa telo stáva žiarivým odrazom vnútorných myšlienok a kanálom pre seba samého.
Prostredníctvom kombinovaných tanečno-pohybových a hereckých techník sa pokúsime hlbšie porozumieť prepojeniu tela a mysle herca-tanečníka /performera.

Požiadavky na účastníkov pre časť workshopu s Matejom Matejkom:
1. Podmienkou účasti je účasť na celých 2 dňoch workshopu.
2. Participanti si pripravia dva veľmi krátke texty, ktoré budú vedieť spamäti. Text má byť naučený bez akejkoľvek dramatickej interpretácie a maximálna dĺžka každého textu je 5 viet.
3. Melódia, pieseň či hudobný nástroj sú vítané.

Matej Matejka (1978)
Matej MatejkaV rokoch 2000 - 2005 bol členom pražského divadelného štúdia Farma v jeskyni. V roku 2006 bol Matej Matejka nominovaný na Cenu Sazky za herecko-pohybovú interpretáciu v inscenácii Sclavi. Od roku 2005 spolupracuje s Inštitútom Grotowského na výskume fyzického výrazu v divadle.

Matej Matejka je jedným z hlavných hercov a vedúcim fyzického tréningu v divadelnej skupine Teatr Zar. V roku 2010 založil Štúdio Matejka, pod záštitou Inštitútu Grotowského vo Wroclavi v Poľsku, kde sa ako režisér a pedagóg venuje výskumu expresie tela herca na scéne i vo filmovom médiu.

Vo svojej práci hľadá cestu, kde tanec i dráma sú rovnocennými nositeľmi výrazu performera.

Cena: 40,00 / 50,00 € (študenti / dospelí)
V cene workshopu je zahrnutá permanentka na všetky predstavenia festivalu KioSK 2012 (26. - 28. 7.2012).
Prihlasovanie: jarovinarsky@gmail.com
Uzávierka prihlasovania: 15.07.2012

Uprednostňujeme účastníkov hlásiacich sa záväzne na všetkých päť dní workshopu a celý festival KioSK 2012.
Maximálny počet účastníkov: 15