KioSK 2015 hľadá súčasnosť v súčasnom divadle

[vc_column_text pb_margin_bottom="no" pb_border_bottom="no" width="1/2" el_position="first"]

Festival KioSK prichádza aj tento rok na konci júla osviežiť leto trochu netradičným spôsobom, novým divadlom a tancom. Ako vždy však vyhľadáva diváka, ktorý aj cez prázdniny túži po poznaní a nielen slnečných radostiach, preto sme si na vás prichystali tému nie celkom prázdninovú – osobné≷politické v slovenskom nezávislom divadle. Porovnávať, diskutovať, inšpirovať sa a tvoriť v jej intenciách budeme spoločne 23. – 26. júla na Stanici Žilina-Záriečie, v Novej synagóge / kunsthalle Žilina a v ďalších spriaznených priestoroch v meste.


Nebudeme sa zaoberať a zaťažovať žiadnymi matematickými (ne)rovnicami či výrokmi, ale pokúsime sa oprášiť staré divadelné poučky, aby sme zadefinovali, čo v súčasnom slovenskom nezávislom divadle chýba. Platí ešte definícia, že divadlo je zrkadlom doby alebo naopak má byť nadčasové, osobné, ponúkajúce únik z bežnej reality? A vylučuje sa to navzájom? Čo vlastne robí súčasné divadlo súčasným? Špecifickou nerovnicou „osobné ≷ politické“ chceme skúmať tematické zameranie súčasného divadla a tanca; sledovať reflexiu spoločensko-politických tém v divadle, aktuálnosť vo výbere tém, angažovanosť či apolitickosť, oscilovanie slovenského performatívneho umenia medzi týmito pólmi a ich vzájomnú príťažlivosť či nezlúčiteľnosť.
Táto tematická línia však nie je určujúcim kritériom pri výbere predstavení hlavného programu, na to je slovenský divadelný svet príliš malý. Sprevádza diskusie, definuje témy pre odborné stretnutia a semináre. Základným kľúčom pri výbere je dlhoročné poslanie KioSKu, dať priestor umeleckej odvahe, výskumu, hľadaniu aktuálneho divadelného jazyka a tém.
Z toho vznikol program o niekoľkých známych či neznámych z domácej scény, napríklad Miroslav Tóth, Maroš Rovňák, Debris Company, ale aj tých pôsobiacich v zahraničí, Milan Tomášik, Stano Dobák, Martina Hajdyla Lacová a ďalší. Príďte s nami spoločne vyriešiť nastolené otázky či hľadať súčasné divadelné poučky, alebo sa len nechať zaujať novými podobami divadla a ich hlavnými aktérmi.

Vidíme sa viac-menej 23. - 26. júla v Žiline!

[/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom="no" pb_border_bottom="no" width="1/2" el_position="last"] [/vc_column_text]