KIOSK OPEN CALL 2024

Šírenie inváznych druhov prináša miliardové škody. Jeho účinky sú pomalé, no katastrofálne. Invázne druhy sú rastliny alebo živočíchy, k šíreniu ktorých často prispieva činnosť človeka. V novom prostredí majú škodlivé účinky od vytláčania pôvodných živočíchov cez poškodzovanie infraštruktúry až po ohrozovanie ľudského zdravia a živobytia.“
(zdroj: trend.sk/spravy, 4. 9. 2023)
 
AKO NA INVÁZIU CUDZORODÝCH PRVKOV MÔŽE REAGOVAŤ DIVADELNÝ FESTIVAL? A NIE JE VLASTNE KIOSK INVÁZNYM DRUHOM?
 

Každý deň na nás niečo alebo niekto útočí, núti nás meniť zabehnuté konanie, reagovať, niekedy dokonca až siahnuť po zbrani. Niektoré invázne vpády sú viditeľné, iné prerastajú a obsadzujú našu realitu nenápadne a pomaly.

Invázne môžu byť spomínané rastliny a živočíchy, ale aj cudzie kultúry, odlišné politické názory, divadelné formy. Na Slovensku v uplynulých mesiacoch pozorujeme inváziu národného umenia do bezhraničnej alternatívy, druhá strana sa zas rovnako, ak nie viac, obáva útoku gender ideológie a toho, ako rozvráti "to naše" národné. 

Inváziu často sprevádza strach z neznámeho a nového. Niekedy je oprávnený (napríklad v prípade vojenskej invázie), inokedy je dôsledkom našej apatie a nezáujmu o nepoznané.   

Počas tohtoročného festivalu KIOSK budeme cez tému INVÁZIE hľadať cudzorodé prvky v mestách, v prírode, v komunitách, regiónoch, v ľuďoch a skúmať, čím a ako nás zasahujú, menia a formujú. Kedy je invázia násilná a devastačná a kedy vie byť impulzom pre pokrok či nové perspektívy? 

ČO HĽADÁME:

- intervencie do verejného priestoru (reakcie na cudzorodé prvky v ňom alebo naopak, vnášanie cudzorodých prvkov do známeho prostredia mesta či prírody)
- narušenia programu Kiosku (čo by ste na divadelnom festivale neočakávali?)
- invázne umelecké prvky a stratégie
- návrhy na diskusie či vedenia dialógu s nepriateľom, neznámou entitou
- párty ako blízkeho stretnutia piateho druhu
- prechádzky mestom, odborné prednášky, klimatickú úzkosť, exkurzie, potápanie a vnáranie sa do mestskej, okolitej prírody, a iné hľadania/nachádzania neznámeho

ČO BY STE NÁM MALI POSLAŤ:

- ideový nástrel konceptu (opísaný slovne, prípadne aj s vizualizáciou)
- technické požiadavky a časový harmonogram prípadných skúšaní a rezidencie
- férový návrh rozpočtu
- ak máte pocit, že vás nepoznáme, priložte životopis alebo portfólio

PONÚKAME:

- finančnú podporu projektu (jej výška sa bude odvíjať od vášho návrhu rozpočtu a našich možností)
- produkčné zastrešenie, prípadne dramaturgickú konzultáciu
- ak je to pre projekt potrebné, tak aj viacdňovú rezidenciu
- uvedenie na Kiosku v termíne 25. – 28. 7. 2024

DEADLINE na projekty je 5. 4. 2024.

Svoje projekty a prípadne otázky posielajte na tieto adresy:
michaela@stanica.sk (Michaela H. Pašteková)
martin@stanica.sk (Martin Krištof)

kioskfestival.sk
event na FB