KioSK – teda som, 24. až 27. júla 2014

Reflexné prvky na telo, zrkadielka do kabelky, trblietky na pery a vy sami. Self / Auto / Seba Reflexia je téma tohtoročného festivalu nového slovenského divadla a tanca, festivalu odvážneho díváka, nezávislého reflexívneho divadla, čiže KioSKu. Keď sa Narcis zahľadel do seba, zomrel, kto to však urobí tu, dočká sa katarzie?

Posledný júlový týždeň sa bude Stanica lesknúť, odrážať a ligotať. Ponúkne priestor pre introspektívne rozpovedanie príbehov, trápení, radostí, ale hlavne identity a sklonoch. Dvanásť zoskupení, útvarov, alebo sólistov vytvorí hlavný program festivalu. Niekoľko ďalších ho dotvorí v rámci inštalácií, diskusií, projekcií, kuchárov, produkcie, techniky alebo dramaturgie.

„Nikdy som nedbal na veľké mená, nepotrpel si na lesk, pohodlie a slávu. Rád som sa brodil neoznačenými cestami, horskými priesmykmi, podzemnými riekami, stokami a žumpami umenia. Keď mi však dávate meno aj identitu, musím a musíte vedieť, z koho/čoho som. Mojím (ne)rozumom je Divadlo Pôtoň a Krajina nepokosených lúk. Hlavou Zbesvedomia od NonGarde. Srdcom Pavel Zuštiak a Palissimo Company s druhou časťou trilógie The Painted Bird: Amidst. Kostrou Peter Šavel s premiérou Bacha na Bacha, nohami Jozef Fruček a Nekonečná inštalácia. Rozmnožujem sa vďaka ∞ divadla D’Epog. Očami sú mi Dominika Doniga a Katka Máliková, úsmevom Martin Talaga, prsiami RootlessRoot company. Mám 2´16´´ a pol detí. Ja sám som KioSK.

Rád Vás uvidím.”