Kiosk workshop – Tvorivý proces v praxi

Zúčastnite sa prípravy predstavení ako interpreti aj spolutvorcovia Kiosk má ako svoj cieľ určitú participáciu pre všetkých divákov, avšak pre niektorých ponúka možnosť zakúsiť niečo omnoho viac, ako len particpatívne zúčastniť sa. Tento rok ponúkame niekoľkým z vás možnosť aktívnej účasti na príprave predstavení, vstup do ich tvorby a naviac aj javiskovú skúsenosť v rámci samotného festivalu. V skratke - zažiť PROCES, tému festivalu, na vlastnej koži. Pod vedením troch slovenských tanečníkov a choreografov (Viktor Černický, Jaro Viňarský a Martin Talaga) a  multimediálnej umelkyne (Mária Júdová) dostanete možnosť zúčastniť sa na tvorbe dvoch predstavení, alebo participovať na dvoch už vytvorených inscenáciách. Vzhľadom na skutočnosť, že od zúčastnených očakávame výkon v rámci samotného festivalu, je celý workshop bezplatný. Určený je pre tanečníkov, netanečníkov, hercov, nehercov, študentov všetkých umeleckých odborov a širokú verejnosť s vážnym záujmom o tvorivý proces a prácu s telom. Základné info: 24. – 26.7., Viktor Černický / PLI / In - progress PLI je nový projekt Viktora Černického na pomedzí inštalácie, performance a tanca, v ktorom sa jediný aktér podľa vzoru barokového filozofa G. W. Leibniza naplno usiluje o schizofrenickú rekonštrukciu sveta. Workshop bude zdieľaným experimentom, v ktorom sa účastníci zoznámia so svetom projektu a osvoja si jeho základné stavebné prvky.   22. – 23.7., Jaro Viňarský / The Touch of The Open / performatívna esej In – progress Projekt prepája prácu s telom ako praktickú filozofiu tela a filozofiu (myslenie - choreografia ideí a konceptov). Je pokusom o novú formu performatívnej skúsenosti. Výstupom dvojdňovej intenzívnej práce bude performatívna udalosť v rámci festivalového programu.   27. – 29.7., Martin Talaga / SOMA / performance SOMA je vizuálno-pohybová performance, ktorá sa inšpiruje výtvarným umením a zobrazovaním ideálu krásy v dejinách. Workshop je zameraný na tréning vnímavosti a prítomnosti tela cez skúmanie jeho základných fyziologických a anatomických princípov. Účastník workshopu bude vedený k práci s telom ako zdrojom bohatej a neustálej aktuálnosti každého momentu.   27. – 28.7., Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Camouflage / VR Camouflage je zároveň virtuálna realita a tanečná inštalácia. Dáva účastníkom hravú a novú skúsenosť z hry na skrývačku a divákom možnosť sledovať zápas, ktorý sa hrá naživo, ako medzi lovcom a korisťou. Workshop je zdieľaným experimentom, v ktorom sa účastníci zoznámia so svetom inštalácie, základmi VR a ich úlohou bude zostať skrytými vo virtuálnej realite.   Viac informácií a prihlasovanie