Institut Institut (T. Moravanský & T. Sikorová)

DEAD IN THE POOL

240+ min.
english friendly

post-klauniáda

Autori pozývajú na neurčitú kultúrnu udalosť, konajúcu sa v priebehu nedeľného dopoludnia a popoludnia na plaveckom bazéne. Návštevníci a návštevníčky si môžu ísť počas predstavenia zaplávať a tým urobiť niečo navyše pre svoje zdravie alebo sa jednoducho usadiť na tribúnu. 

Dead in the Pool je predstavenie na pomedzí súčasného umenia a fyzického divadla, manifestujúce svoj vlastný, notársky overený žáner – post-klauniádu. 

Je situáciou vo verejnom priestore, kde sa diváci spolu s náhodnými okoloidúcimi stávajú súčasťou samotného diela a ich ne/prítomnosť zároveň dielo rozpráva.

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

post-clowniad

The authors invite you to an indefinite cultural event, taking place during Sunday morning and afternoon at the swimming pool. Visitors can go swimming during the show and do something extra for their health or simply sit in the stands.

Dead in the Pool is a performance on the border between contemporary art and physical theater, manifesting its own, notarized genre - post-clowniad.

It is a situation in a public space, where the audience, along with random passers-by, become part of the work itself, and their absence/presence tells the story at the same time.