Kontexty súčasného tanca

for english scroll down

Kontexty súčasného tanca

bloky prednášok

Štvrtok, 26. 07., 13.00 Nová synagóga, Kaviareň 

  Prednáška Kontexty súčasného tanca predstavuje krátky exkurz do teórie tanca, nahliadnutie do medzinárodných kontextov a prezentáciu aktuálnej slovenskej a českej tanečnej a performatívnej scény. V úvode odhalí česká teatrologička Jitka Pavlišová teoretické zázemie súčasného tanca a jeho prieniky s performatívnym umením. Slovenská divadelná kritička Katarína Cvečková predstaví v ďalšej časti emblémové osobnosti slovenského súčasného tanca a tanečného divadla. V nadväznosti na to česká teatrologička a kritička Barbora Kašparová uvedie prehľad tvorcov českej tanečnej scény. Prednáška je súčasťou workshopu kritického myslenia a písania o tanci Píš ako tancujú. Jitka Pavlišová vyštudovala odbor divadelná veda na Masarykovej univerzite v Brne a Universität Wien. Od roku 2013 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci so zameraním na nemeckojazyčnú divadelnú oblasť a súčasný tanec a performanciu. Dlhodobo spolupracuje s viedenským TanzQuartier a medzinárodnými festivalmi ImPulsTanz, Divadelní Flora a Tanz im August. Momentálne dokončuje publikáciu s názvom Konceptuální obrat v současném tanci a performance. Barbora Kašparová absolvovala štúdium divadelnej vedy a prekladateľstva nemčiny na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia absolvovala zahraničné pobyty na univerzitách v Bochume a vo Viedni, kde prenikla do nemeckej tanečnej vedy, ktorou sa inšpirovala aj pre vlastný výskum. Tanec a súčasné formy divadla reflektuje v rôznych médiách, ale najmä na webu tanečnízóna.cz. V aktuálnom čísle časopisu Theatralia vyšla jej prvá teatrologická štúdia o Tanztheateri Piny Bausch. Katarína Cvečková vyštudovala teóriu a kritiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. ​Aktuálne pôsobí ako odborná redaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle. Je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a redaktorkou internetového magazínu o divadle a kultúre mloki.sk. ​Venuje sa divadelnej kritike a pravidelne publikuje ​vo viacerých médiách, medzi ktoré patria aj tanečné časopis​y​ Tanec, ​SALTO​ tanečnízóna.cz. ​​V rámci doktorandského štúdia sa ​momentálne ​zameriava na prieniky medzi divadlom, tancom a performanciou na súčasnej slovenskej scéne. ​ _____ Lecture Contexts of Contemporary Dance presents a short excursion into the theory of dancing; insight into international contexts and presentation of the current Slovak and Czech dance and performance scene.