Lúčne systémy

JONÁŠ GRUSKA: LÚČNE SYSTÉMY

23. - 26. 7., PODCHOD PRI STANICI ZVUKOVÁ INŠTALÁCIA

 

Site–specific inštalácia je pokus o syntetické mimikry zvukových prejavou hmyzu. Séria nezávislých organizmov algoritmicky vokalizuje do neopakovateľných a nepredvídateľných konštelácií. Práca nadväzuje na predošlé dielo "Lúky" skúmajúce rekontextualizáciu lučnych nahrávok v podchode Topolčianskej autobusovej stanice skrz lokálny rozhlasový systém.