Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Camouflage / VR

Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Camouflage / workshop / VR

  [caption id="attachment_4542" align="aligncenter" width="1440"] Júdová, Boleslavský_Camouflage[/caption] Pre túto časť programu hľadáme hlavne ženy od 16. rokov ! Camouflage je zároveň virtuálna realita a tanečná inštalácia. Dáva účastníkom hravú a novú skúsenosť z hry na skrývačku a divákom možnosť sledovať zápas, ktorý sa hrá naživo, rovnako ako medzi lovcom a korisťou. VR sa tu používa na vytvorenie novej spoločenskej hry, ktorá si zakladá pravidlá na našich inštinktoch a otvára priestor pre zábavu a novú interpretáciu. Camouflage je imerzívny umelecký projekt, experimentálna zmiešaná realita pre viacerých hráčov a tanečníkov, ktorá skúma rozdiely vnímania v reálnom a digitálnom priestore. V Camouflage majú dvaja diváci nasadené na oči VR headset, cez ktorý môžu vidieť len abstraktné zobrazenie ich okolia a simulované telá v pohybe. Cieľom hráčov vo virtuálnej realite je určiť, ktoré z abstraktných objektov patria skutočnej osobe. Mimo skúsenosti VR sú ďalší ľudia, ktorí majú senzory pripevnené k svojmu telu, pohybujú sa v danom priestore a snažia sa čo najdlhšie zostať mimo dosahu: kamufláž. Aby to dosiahli, musia imitovať kvalitu pohybu animácie a zmiešať sa s prostredím. Workshop bude zdieľaným experimentom, v ktorom sa účastníci zoznámia so svetom inštalácie, základmi VR a ich úlohou bude zostať skrytými vo virtuálnej realite. https://camouflage.org.uk Workshop je určený hlavne dievčatám od 16 rokov. Kapacita 6 performerov. KEDY: 27. – 28.7. KDE: Nová Synagóga KAPACITA: 6 žien / mužov VÝSTUP: 27.- 28. 7. Podľa dohody   MÁRIA JÚDOVÁ je multidisciplinárna umelkyňa zo Slovenska. Získala bakalársky titul digitálnych médií na Akadémii umení. Počas štúdia absolvovala stáž na École de recherche graphique v Belgicku, po ktorej nasledovala pracovná stáž v CIANTe - Medzinárodnom centre pre umenie a nové technológie. V súčasnosti dokončuje magisterské štúdium na FAMU Centre for Audiovisual Studies v Prahe, kde sa zaoberá tanečnými a technologicky informovanými tanečnými praktikami, presnejšie používaním biosenzorov v oblasti súčasného tanca. ANDREJ BOLESLAVSKÝ je nezávislý umelec zameraný na technológie v oblasti nových médií, interaktívneho dizajnu, fyzického počítača a 3D tlače. V jeho práci sa odráža silná fascinácia prepojením prírody a techniky. Vyvinul mnoho interaktívnych inštalácií a prednášal o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom, programovacích platformách VVVV a Arduino.