Martin Talaga: FAUNUS

for english scroll down buy tickets

Martin Talaga: FAUNUS

tanečná impresia

26. 7. (piatok), 18.30 Nová synagóga

Choreografia, interpretácia: Martin Talaga Hudba: Claude Debussy Svetlá: David Prokopič/ Karlos Šimek Foto: Petr Kurečka "Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás! Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí, zrak jeho urknul, zmámila lož, ohlušila presila: vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán."   Minulý rok ukončilo Kiosk predstavenie SOMA v choreografii Martina Talagu. Tentokrát prichádza autor na festival sám v sólovom projekte Faunus. Na tóny slávnej symfonickej básne L’après midi d’un faun či klavírnej Rêverie Clauda Debussyho ponúka sošne dokonalé telo tanečné impresie o obyčajných radostiach života...len tak vylihuje v tráve, pozoruje oblohu a stromy, potešuje a utešuje sa. Nie je práve to ideálnou prevenciou proti vyhoreniu? Talaga v anotácii k konštatuje, že predstavenie Faunus je vlastne o ničom... o ničom dôležitom. Častokrát však zdanlivo banálne môže vyústiť do zásadného a prekvapujúceho. Diváci sa môžu len nechať unášať, ale napríklad aj hľadať referencie k slávnemu baletu Faunovo popoludnie Václava Nižinského z roku 1912. __________ “Mountains, forests, I am greeting you! I am greeting you from the bottom of my heart. What the beast of the world destroys, forpines. His sight’s beguiled, bewildered by the lie, deafened by the odds: You will be brought to life again, you will resurrect, you will recover and your festering wounds will be healed.” This performance is about nothing. Nothing important. Actually, it is not even a performance... It is more of an impression... about those ordinary little joys in one’s life: about how splendid it is to be just lying down in the grass, observing the sky and the trees. Choreography, interpretation: Martin Talaga Music: Claude Debussy Light Design: David Prokopič/Karlos Šimek