Mesto, krajina: krajina 

Mesto, krajina: krajina Richard Wetter, Zden Brungot Svíteková, Martin Piaček

26. 7. / 11.00 / Žilinská krajina prechádzka

Jedna krajina, tri zastavenia v nej a tri rôzne reakcie na ňu.   Krajina nie je len fascinujúcou mozaikou rôznorodých prvkov, súborom odlišných, no vzájomne prepojených vrstiev. Krajina je tiež vzrušujúcim zrkadlením duše jej obyvateľov. Čím dlhšie krajinou kráčame, tým viac cítime, že je len inou podobou nás samotných. Chôdza krajinou sa tak stáva cestou k sebe ako neoddeliteľnej súčasti tohto sveta. Čokoľvek sa potom udeje krajine, stane sa i nám. Dokážeme uprostred krajiny takto precitnúť? Sme schopní sa krajinou stať? Pre vyštudovaného geológa a geografa Richarda Wettera je krajina najväčšou vášňou a inšpiráciou. O krajine píše, sníva, dokonca ju aj maľuje. Realizuje náučné turistické chodníky, pomáha zachraňovať objekty ľudovej architektúry či historické štruktúry krajiny. Nedeľnú prechádzku otvorí rozprávaním o jednotlivých vrtsvách krajiny, pomenuje všetky jej prvky a dotkne sa aj jej genézy od dávnej minulosti až k momentu, v ktorom aktuálne žijeme.    Tekto párty Zden Brungot Svítekovej v spolupráci s Matthew Rogersom bude cestou v priestore, vnorením sa do hlbokého času Zeme. Počas nej budeme spolu s nimi skúmať, ako sa vrstvy, vnútorné procesy Zeme odtláčajú do našich tiel a nášho spôsobu hýbania sa. Zem sa stane metaforou tela, telo metaforou Zeme. Vzniknú choreografické partitúry, ktoré budú fyzickou štúdiou geologickej situácie, procesov, minulosti i možnej budúcnosti krajiny. Zbystríme zmysly, uvedomíme si telo. V akom momente sa z nášho stretnutia s krajinou stáva performatívny akt? Komu je určený? Tekto párty vychádza z výskumu, ktorý sa zrodil zo zvedavosti a záujmu o geomorfologickú a tektonickú realitu územia Slovenska. O jeho vznik a o geologické procesy, ktorými toto územie prešlo. Geomorfológia Slovenska, ako jej dnes rozumiem, je veľmi zložitá a komplikovaná, tvarovali ju komplexné geologické procesy a udalosti, ktoré dali vznik krajine tak, ako ju poznáme dnes, a ktorá sa zároveň pred našimi očami neustále mení. Zden Brungot Svíteková je tanečnica a choreografka a spolupracujúci umelec (collaborative artist). Venuje sa vlastnej autorskej tvorbe a výskumu pohybu. Čím je pre vás sad? Pre umelca Martina Piačeka je produktívnou metaforou interakcie medzi ľudským životom a časom. Je to miesto, ktoré kombinuje výrobu s voľným časom, úžitok s krásou, prácu s rozjímaním, krajinotvorbu s donorstvom, fyzické úsilie s estetickým potešením, parazity s úrodou. Vytvára sieť dynamických životných situácií; je priestorom dočasností a dlhodobostí, priepustnosti a toku, plánovaného a neurčitého. Je plný mikrokozmického potenciálu a postupne sa stáva analytickým miestom, ktoré predstavuje nielen iné vnímanie vegetačného či vlastného času, ale je aj barometer pre meniace sa sociálne a kultúrne prostredie krajiny. Tým ponúka úrodné pole na predstavovanie si alternatívnych skutočností. Martin Piaček vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení, kde už niekoľko rokov pôsobí ako pedagóg. Pri sadárskych praktikách však nadväzuje na svoju prírodovednú prax z rokov strávených štúdiom lesného inžinierstva.   Foto: Zden Brungot Svíteková