Mesto, krajina: mesto 

Mesto, krajina: mesto 

Dominika Moravčíková, Viktor Čech, Laco Oravec

25. 7. (sobota): 14.00, Mesto Žilina diskusná prechádzka

Začiatok prechádzky: Stanica Žilina-Záriečie Koniec prechádzky: Kopec Limbová, Solinky Diskusná prechádzka bude trvať približne dve hodiny a počas nej pomalým tempom prejdeme 4 - 5 kilometrov.    Pandémia vyprázdnila mestá, utlmila niektoré ich zvuky, no iné, naopak, zintenzívnila. Nevyrušovalo nás trúbenie a hukot áut, viac sme však počuli detský krik a smiech spoza stien vedľajšieho bytu. Karanténne opatrenia nás nútili inak sa pohybovať, museli sme zmeniť každodenné mestské choreografie. Fyzický kontakt s iným človekom sa stal nebezpečným, cesta do obchodu či do práce pripomínala hranie dystopickej počítačovej hry. Nový model skutočnosti nás tak učil inak počúvať a inak narábať s naším telom.      Toto je východisko, od ktorého sa bude odvíjať diskusia hudobnej vedkyne Dominiky Moravčíkovej, teoretika súčasného umenia, kritika a kurátora Viktora Čecha a občianskeho aktivistu a nadšeného chodca Laca Oravca. Pri prechádzaní Žilinou budeme vyhľadávať miesta so špecifickým zvukom, možno si všímať o niečo intenzívnejšie, ako ľudia okolo nás kráčajú a popri tom spoločne hľadať odpovede na otázky: Ako sa v počúvaní líši to, čo je v čase obmedzeného vychádzania verejné a súkromné? Aké choreografické štruktúry vznikajú v meste a čo znamená, performatívne narúšať každodennosť? Je mesto v čase pandémie stále mestom alebo sa stáva, v terminológii antropológa Marca Augého, skôr ne-miestom? Všetci sme sa ocitli v patologickej situácii a je aj na nás, komu a čomu budeme načúvať a ako sa v nej budeme orientovať.  Foto: Natália Zajačiková, Marek Jančúch