Michal Hába, Šimon Spišák: Osobné nie je Politické / workshop

  Náplň workshopu na tému „politické divadlo“ bude ovplyvnená účastníkmi. Politické a verejné nie je možné tvoriť bez diskusie a tiež znalosti vlastnej minulosti a súčastnosti, preto časť času venujeme rozpravám k téme a zoznámeniu sa s fragmentami ukážok politického divadla (vrátane tvorby spojenej s M.H. a S.Š.) Podstatnou časťou sa následne stane aj praktické zoznámenie sa s princípmi „hráčstva“ či „nepredstieraného“ hrania, akým spôsobom a ako existovať na javisku vo vzťahu k divákovi bez ohľadu na druh či žáner divadla (súčasť „praktického cvičenia“ budú princípy dialogického jednania). Treťou (syntetickou) súčasťou bude práca na konkrétnom fragmente („výstupe“), pokusu o „politické divadlo nanečisto“ – téma aj tvar však závisia na spoločnom hlase účastníkov workshopu. Michal Hába a Šimon Spišák: Ako spolužiaci študovali réžiu na KALD DAMU v Prahe. Cez debaty a vzájomné ovplyvňovanie sa, sa dostali aj k spoločnej réžii (0-0 Ohlédnutí, Ubu Antikrist). Z projektu kočovného divadla Maringotka 2008 následne vzniklo Divadlo koňa a motora, ktoré sa venuje divadlu s komunitným a sociálnym presahom. Viac „mestským“ projektom, za ktorým stoja obaja, je skupina Lachende Bestien, venujúca sa prevážne apelatívnemu či společensko-kritickému divadlu (inscenácie 120 dnů svobody, Pláč nočního kozodoje). Šimon Spišák je v súčasnej dobe kmeňovým režisérom a umeleckým šéfom Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, kde realizuje väčšinu svojich réžií (Dogville). Spolupracuje taktiež s banskobystrickým Divadlom Z Pasáže (Dobrý človek zo Sečuanu) či nitrianskym DS Slúchadlo (Nosorožec). Michal Hába je doktorandom na KALD DAMU, venuje sa predovšetkým skupine Lachende Bestien (inscenácie Kohlhaas Terror, Timon/Coriolanus), spolupracuje s brnenskou Husou na provázku či Starým divadlom (Huckleberry Finn). Harmonongram: piatok 17. júla: 19.00 – 21.00, úvod workshopu (príchod účastníkov do 19.00) sobota – streda, 18. – 22. júla: celodenná práca medzi 9.00 – 21.00 s prestávkami Účastnícky poplatok: 60,00 / 40,00 € (dospelí / študenti) Prihlasovanie: barbora@stanica.sk Prednosť majú záujemcovia o celý workshop a festival KioSK. Iba čiastočná účasť na workshope nie je možná. V cene workshopu je zahrnutá permanentka na všetky predstavenia festivalu KioSK 2015.