Mima Budzáková: Antropos Anthem

Mima Budzáková: Antropos Anthem

30. 7. (piatok) / 20.30 / Stanica site-specific performance

  Sólo inšpirované mnohým a mnohými. Vzniká a vznikalo intuitívne, hľadajúc súznenie, harmóniu, svár, akceptáciu prostredníctvom rozpravy tela s priestorom. Priestorom hmotným i nehmotným, priestorom živým a prítomným. Dielo je inšpirované autorkiným okolím, v ktorom sa v procese tvorby nachádzala. Okolím dynamickým, živým, pulzujúcim a premenlivým.  Koncept, performancia: Mima Budzáková Hudba, zvuková koláž: Coleen- Soul Alphabet, Kenny Droham- Alone Together