Mima Budzáková: Antropos Anthem

30. 7. (piatok) / 20.30 / Stanica
site-specific performance

 

Sólo inšpirované mnohým a mnohými. Vzniká a vznikalo intuitívne, hľadajúc súznenie, harmóniu, svár, akceptáciu prostredníctvom rozpravy tela s priestorom. Priestorom hmotným i nehmotným, priestorom živým a prítomným. Dielo je inšpirované autorkiným okolím, v ktorom sa v procese tvorby nachádzala. Okolím dynamickým, živým, pulzujúcim a premenlivým. 

Koncept, performancia: Mima Budzáková
Hudba, zvuková koláž: Coleen- Soul Alphabet, Kenny Droham- Alone Together