MimoOs a Priekopník Veverička: MILLENNIAL MAGIC MIRROR 

for english scroll down

MimoOs a Priekopník Veverička: MILLENNIAL MAGIC MIRROR 

tanečná performance

27. 7. (sobota), 16.00/20.00 Stanica, S1 

Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, kto je najkrajší na svete? Zrkadielko, zrkadielko a povedz, ktože je najobľúbenejší na svete? Ukáž mi, zrkadielko, presne to, čo vidieť chcem! Povedzže mi presne to, čo počuť chcem, Nech môj smútok stratí sa, Nech už nikdy neplačem!

  Millennial Magic Mirror skúma používanie a zneužívanie nových technológií, umelej inteligencie, sociálnych sietí a ľudskosti. Existuje miesto, kde komunikujeme s ľuďmi a robotmi zároveň. V tomto virtuálnom priestore je vzťah oboch svetov prepojený. Roboti sa stále viac podobajú ľuďom, ľudia sa čoraz viac správajú ako roboti. Malo by to byť miesto pre sieťové prepájanie a hlbšiu interakciu, avšak v oceáne informácií vládne samota. “Kto je najkrajší na svete? A kto najobľúbenejší?” pýtajú sa mileniáli-performeri Barbora Janáková a Lukáš Bobalik. Magickým zrkadlom, v ktorom hľadajú odpovede, je smartfón a v ňom milióny používateľov sociálnych sietí. Virtuálny priestor neustále vyžaduje prísun fotografií, statusov a lajkov. Nie je prekvapujúce, že miléniali sú označovaní za generáciu, ktorá stojí na pokraji vyhorenia. Millenial Magic Mirror je mladou a drzou výpoveďou o súčasnosti, o využívaní a zneužívaní nových technológií, o prelínaní offline a online sveta, ale aj o samote v oceáne interakcií a informácií. Tanečná performance je výsledkom spolupráce umeleckého zoskupenia mimoOS, ktoré združuje najmladšiu generáciu tvorcov súčasného tanca na Slovensku a kolektívu súčasného umenia Priekopník Veverička, ktorý tvorí manželský pár Lívia MM Balážová a Zebastián Méndez Marín.  Performancia: Barbora Janáková a Lukáš Bobalik Réžia a dramaturgia: Lívia MM Balážová a Zebastián Méndez Marín Svetelný dizajn: Jakub Branický Hudba: Martin Polák Produkcia: Jakub Turčan a mimoOs Grafický dizajn: Ivana Kleinová Foto a video: Noro Knap Trailer: Erik Zeman Občianske združenie mimoOs je umelecké zoskupenie absolventov Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Zameriava sa na tvorbu a interpretáciu v oblasti súčasného tanca. Členmi združenia sú Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalik, Andrej Štepita a Simona Tonková. Patria k najmladšej generácii nezávislých profesionálnych tvorcov a interpretov v súčasnom tanci na Slovensku. V rámci svojej umeleckej činnosti spolupracujú s renomovanými choreografmi (Anton Lachký, Yuri Korec, Marta Poláková, Peter Šavel, Davide Sportelli), zúčastnili sa mnohých medzinárodných stáží (Erasmus+: Belgicko, Česká republika; International Project Dijon, Francúzsko; SMASH Berlin, Nemecko; 1st and 2nd China-CEEC Summer Dance Camp, Čína), aktívne pôsobia ako interpreti (Premeny tanca, 2011; Skin, 2012; Cartoon Universe, Axiomatické lákadlo, 2014; Pocitové rozUmenie, 2015; Nočná ilúzia, 2016; d-BODY-m, 2017) a tvorcovia vlastných choreografií (Do dna, 2016; .DOTYK, 2017). V roku 2018 už združenie uviedlo premiéry diel Another Song in Silence a Moving Mountains. Kolektív súčasného umenia Priekopník Veverička tvorí manželský pár Lívia Mendez Marin Balážová (Levice, Slovensko) a Zebastián Méndez Marín (San José, Kostarika). Ich cesty sa prvýkrát skrížili v Európe, kde spolupracovali s belgickým umeleckým telesom Ultima Vez / Wim Vandekeybus. S legendárnym predstavením What the Body Does Not Remember spolu cestovali po celom svete takmer tri roky. Ich energie si zapasovali natoľko, že sa rozhodli spolu tvoriť a podeliť sa o svoju tvorbu so svetom. Vo svojich predstaveniach radi rozprávame o témach, ktoré sú aktuálne, zabudnuté a predpovedané. Založenie kolektívu oslávili premiérou prvého spoločného predstavenia El Gato de Schrödinger v Gráfica Génesis (San José, Kostarika) v novembri 2015. V marci 2016 uviedli premiéru predstavenia #whateveristrendingnow, ktoré následne odohrali na niekoľkých festivaloch Kostariky. Kreatívny prístup zameraný na splynutie s kontextom, pretŕhanie stereotypného pohľadu diváka na predstavenie (publikum-javisko/pozorovateľ-akvárium), poznačil aj ich ďalšie, postapokalyptické predstavenie, ktoré pod názvom Prach/Polvo uviedli vďaka divadlu Teatro Atahualpa del Cioppo (Heredia, Kostarika) v apríli 2016. __________

Say, oh, say my magic mirror, who is the most beautiful of them all? Pray tell, oh, magic mirror, who is the most popular of them all? Show me, oh, magic mirror, exactly what I want to see! Tell me exactly what I want to hear, so my sadness would disappear And I won't have to shed even one more tear!

Millennial Magic Mirror examines the use and abuse of new technology, social networks, humanity, artificial intelligence. There's a place where we interact both with people and robots. In this virtual space, the relationship of these two worlds is intertwining. The bots are becoming more human, the humans start to act more and more like bots. It is supposed to be a place for networking and deeper interaction, but in this ocean of information solitude reigns. A civic association mimoOs is a group of graduates of the Dance department at the Faculty of Music and Dance, Academy of Performing Arts in Bratislava. Its members – Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalik, Andrej Štepita, and Simona Tonková – belong to the youngest generation of the independent artists and performers of Slovak contemporary dance scene. Within their creative work, they have co-operated with renown choreographers (Anton Lachký, Yuri Korec, Marta Poláková, Peter Šavel, Davide Sportelli), attended international internships (Erasmus+: Belgium, Czech Republic; International Project Dijon, France; SMASH Berlin, Germany; 1st and 2nd China-CEEC Summer Dance Camp, China), and actively worked as performers (Premeny tanca, 2011; Skin, 2012; Cartoon Universe, Axiomatické lákadlo, 2014; Sensory Understanding, 2015; Night Illusion, 2016; d-BODY-m, 2017) and choreographers of their own creations (Bottoms Up, 2016; .TOUCH, 2017). They have already premiered two works - Another Song in Silence and Moving Mountains in 2018. A contemporary art collective Priekopník Veverička consists of a married couple Lívia Mendez Marin Balážová (Levice, Slovakia) a Zebastián Méndez Marín (San José, Costa Rica). They met each other in Europe working for the Belgian company Ultima Vez/Wim Vandekeybus touring the revival of the legendary piece called What the Body Does Not Remember for almost three years. Their energies and creativity matched so well that they decided to create their own work and share it with the world. They celebrated the establishment of Priekopník Veverička collective by the premiere of their first common performance El Gato de Schrödinger at Gráfica Génesis (San José Costa Rica) in November 2015. In March 2016, they premiered a performance called #whateveristrendingnow, which then toured several festivals of Costa Rica. Their creative intention to merge with the context and break the stereotypical role of the performances audiences (public-stage/observer-aquarium) marked the creative process of their post-apocalyptic performance Prach/Polvo presented in the program of Teatro en el campus at Atahualpa del Cioppo Theatre (Heredia, Costa Rica) in April 2016.