Barbora Janáková & kol.: NO ON

Barbora Janáková & kol.: NO ON

31. 7. (sobota) / 18.30 / Hotel Slovakia, Night Club performatívny koncert

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií. V miestnosti ste prítomní vy a veci rôznych tvarov, funkcií. A Barbora s Jurajom, tí sú vodičmi, ktorí všetko prepájajú. Diváci prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať. Úloha vodičov je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia v miestnosti.   Účinkujú: Barbora Janáková, Juraj Čech Koncept: Barbora Janáková Dramaturgia: Katarína K. Cvečková Vizuál: Laura Štorcelová Performatívny mentoring: Peter Šavel Hudobný mentoring: Marián Zavarský Fotografia: Nina Pacherová Video bulletin: Dorota Vlnová Grafický dizajn plagátu a bulletinu: Ivana Kleinová Výroba kostýmu: B.C.M. FASHION STYLE s.r.o. Produkcia: mimoOs, o.z.