Nové tváre súčasného tanca

for english scroll down

Nové tváre súčasného tanca

súčasný tanec

Sobota 28. 07., 17.00 Stanica, S1 Nedeľa 29. 07., 12.00 Stanica, S1

Choreografické kúsky mladej generácie tanečníkov poskladala pre KIOSK tanečná dramaturgička a režisérka Maja Hriešik. Diela študentiek a študentov aj čerstvých absolventov VŠMU charakterizuje humornosť a vecnosť, ale rypnú si aj do vážnych tém, s plným fyzickým nasadením. Päť predstavení nám - dúfame - napovie, ako je na tom debutujúca generácia v súčasnom tanci. Samozrejme, stále je v procese, vyvíja sa, hľadá svoje ideálne tanečné telo. Podľa Hriešik je však výrazná a na slovenskom tanečnom poli aj vďaka nej začína viať priaznivejší vietor. The One with Chewing Gum (choreografia: Rebecca Smudová, hudba: LP, tanec: Viktória Komolíková, Hana Jurenková, Matúš Szeghő) Spoločnosť (žuvačková), ktorá najlepšie vie, čo sa má a čo nemá. Že voda sa káže a víno sa pije. Trio o drzosti byť iný, ale zároveň o neznášaní všetkého, čo si trúfne byť iné. Be off  (choreografia a performance: Silvia Sviteková, hudba: Kiasmos) Vtipný vnútorný monológ tela, ktoré chce s davom splynúť, ale predsa aj trochu vyniknúť. Flip flop - Hop alebo trop (choreografia: Silvia Sviteková, hudba: Bachar Mar-Khalifé, tanec: Viktória Komolíková, Karol Regéci a Lukáš Bobalik) Trio nielen o žabkách, populárnej letnej obuvi, ale aj o nástrahách, ktoré sa skrývajú za každodennými vecami bežného použitia. Undistinguished (choreografia a performancia: Matúš Szeghő, hudba: Deep Watch, Stars of the Lid, Commodores) Nenápadný hrdina. Zacyklený a uväznený vo svojej profesii a úzko vymedzenom priestore. Vo výčitkách a strese. Choreografie vznikli ako semestrálne alebo bakalárske práce na Katedre tanečnej tvorby VŠMU.  Another Song in Silence (choreografia a tanec: Lukáš Bobalik, Andrej Štepita, hudba: Tomáš Balák) Duet dvoch odlišných zámerov, protichodných energií, ktoré hľadajú v sebe oporu, ale zároveň sa chcú od seba odpútať. Pieseň úplnej závislosti na nezávislosti. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. _____ Choreographic pieces of a young generation of dancers compiled for Kiosk by the dance dramaturgist and director Maja Hriešik. Works of students, as well as fresh graduates of VŠMU (Academy of Performing Arts) feature humorousness and pragmatism/objectivism, but they also engage in serious themes with deep physical verve. Five shows - we hope - will tell us in what condition is the debuting generation in contemporary dance. Of course, it is still in the process, evolving, looking for its ideal dance body. According to Hriešik, however, it is significant and strong and in the Slovak field of dance, thanks to that, a more favorable wind begins to breeze.