Odľahlé ostrovy

for english scroll down

Odľahlé ostrovy

surreálna performance

Piatok 27. 07., 19.00 Dielne Bábkového divadla

  Odľahlé ostrovy sú surreálnou performatívnou úvahou na motívy textov z knihy Atlas odľahlých ostrovov. Performeri sú akýmisi záhadnými a možno transcendentnými svedkami a tiež rozprávačmi udalostí opustených a neznámych miest s ich tajomstvami. Niektorí sú však len zvedavými bytosťami, ktoré chcú odľahlé miesta navštíviť prvýkrát. Či tak chcú spraviť z dôvodu ich návratu alebo sú v skupine ako noví členovia expedícií nikto nevie. Ostrovy pre nich znamenajú predovšetkým ich vnútorný svet… Zároveň sú priestorom, kde sa mieša fikcia a realita, podobne ako sa dezinformácie a fakty miešajú aj v literárnej predlohe. Performeri sa pohybujú vo svete, ktorý je čudesný, zvláštny, možno reálny, možno virtuálny. Znepokojujúci ako ten, v ktorom žijeme. Predstavenie pripravili študenti predmetu scénografia Fakulty architektúry STU v spolupráci so študentami scénografie na Divadelnej fakulte VŠMU. pedagogické vedenie: Peter Mazalán koncept, realizácia, performancia: Monika Bočková, Želmíra Hanusová, Michela Zbitáková, Dorota Volfová, Brigita Teplanová, Dáša Veselovská, Anna Revická, Saša Mullerová, Nina Mikušková, Marek Petrík, Adam Kadnár, Peter Mazalán foto: Petra Hurai www.petermazalan.com _____ The Remote Islands is a surreal performance based on the motifs of the texts from the Atlas of Remote Islands. Performers are mysterious and possibly transcendental witnesses; narrators of the events of abandoned and secret places. Some of them are just curious people who want to visit the remote places for the first time. No one knows, who wants to return to the island or is the new member of expeditions. The islands for all of them mean mainly their inner world.