Olga Ciężkowska, Adam Dragun

Last time my parents were in the Komuna Warszawa

90 min.
polish and slovak language
divadelná inscenácia

Performatívny dokument Olgy Ciężkowskej a Adama Draguna o tom, ako ich rodičia prvýkrát stáli na javisku experimentálneho divadla Komuna vo Varšave. Tvorcovia rodičov pozvali, aby sa pripojili k ich dielu, nakoľko silná láska je láska, pri ktorej sa nehovorí nie. Môžete byť javiskovým partnerom pre niekoho, kto začal pracovať na vašej životnej role ešte skôr, ako ste sa narodili? Divadlo pre dvoch režisérov, jedného herca, dvoch otcov a tri mamy.

Koncept, réžia: Olga Ciężkowska, Adam Dragun
Performance: Mateusz Górski, Marek Dragun, Martina Dragunová, Anna Bielska, Krzysztof Ciężkowski, Judyta Paradzińska-Górska
Produkčný dizajn: Dorota Nawrot
Strih: Michal Dobrucki
Fotografie použité v predstavení: Viktor Bruchal
Poďakovanie: Daniel Astrab, Ján Galik, Marek Kozakiewicz, Ewelina Węgiel, Michal Borczuch, Nikolas Bernáth, Maja Luxenberg

The Last Time My Parents Were at Komuna Warszawa is a performative documentary by Olga Ciężkowska and Adam Dragun about their parents' first time on stage at Komuna Warszawa. The creators invited them to join them in their work, because tough love is love in which you don't say no. Can you be a stage partner for someone who started working on your role even before you were born? A thing for two directors, one actor, two fathers and three mothers.