one : one session

one : one session

27. 7., 12.00-15.30 Stanica, Park dĺžka jednej session: 23’

 
Through The Layers
“Rovnako ako v celej prírode i naše vzorce sú navrstvené do krajín každú chvíľu sa meniacich a zároveň zachovávajúcich pocit kontinuity a dlhovekosti”
 
Ako spočinúť? 
vnímať, načúvať, počuť 
vrstvy, hĺbku, priestor, gravitačnú silu. 
Možnosti.
 
táto práca je súčasťou projketu HAZARD ZONE, ktorý vznikol s podporou Fondu na Podporu umenia 
 
***********************************************************************************
 
Through The Layers
As in all of nature, our patterns are layered into landscapes,
changing each moment, while maintaining a sense of continuity and longevity.”
duration 23'
How to rest?
perceive, listen, hear
Layers, strata, depths, space, gravitational force.
Possibilities.
this work is part of a project HAZARD ZONE supported by the Slovak Arts Council