Foto: Barbora Jombíková

HĽADÁME PROJEKTY BEZ DIVÁKOV!

Umenie nikdy veľmi ľudí nezaujímalo a všetci sme už hrali pre dvoch divákov, sedeli sami v kine, či sa naháňali po prázdnych galériách. Preto sme si istí, že máte v rukáve idey, ako sa zabaviť bez divákov, či zabaviť divákov a diváčky bez toho, aby ste pri tom boli. Festival Kiosk volá po nápadoch na divadelné, zvukové, multimediálne, či socio-kultúrne projekty, ktoré sa môžu odohrať bez priamej účasti publika. Vieme, že divadlo je flexibilné a dokáže sa prispôsobiť situácii, ktorá sa obracia proti jeho základnej definícii ako realizácii v živej interakcii herca a diváka. 

Čo žiadame?

Kvalitný, odvážny, inšpiratívny projekt, realizovateľný bez priameho stretnutia umelca s divákom. Foriem je množstvo – vzdialený umelec, ďalekohľad, inštalácia v slučke, umelec / dielo za bariérou, prestavenie podporujúce imagináciu, online priestor.

Konkrétne:

1. vonkajšie živé projekty – intervencie do mestského či rurálneho priestoru / prírody – primárne tam, kde sa diváci už prirodzene nachádzajú (sídliská, obchody…). Tanečné, performatívne projekty, ktoré sú technicky nenáročné a rátajú so živým publikom, ktoré sa môže nachádzať napríklad ďaleko.

2. špecificke formy prezentované v online priestore – hry, komunikácia medzi divákmi, tvorcami, aplikácie, streamy – počítajúce s interakciou – smartfóny a dáta sú všemocné. Ide nám o umenie, ale aj sociálne presahy – napr. ako môžu navzájom komunikovať umelci a diváci počas Kiosku?  

3. inštalácie do prázdnych priestorov – technicky náročnejšie projekty, prebiehajúce dlhodobejšie v priestore, kde diváci vstupujú jednotlivo (uzavreté miesta, podľa výberu) alebo tadiaľ prechádzajú. Kreatívne, odvážne.

4. iné projekty, ktoré sa dajú realizovať v prísnych opatreniach v období Koruny a nemusia mať nevyhnutne umelecký podtext. Radi sa necháme prekvapiť čímkoľvek sociálne ladeným, výskumným, odborným, teatrologickým.

Čo ponúkame:

  • čiastočnú pomoc pri technickom a produkčnom zabezpečení
  • pokrytie nákladov a odmien do max. výšky 2.500,- € (podľa náročnosti projektu)
  • ubytovanie
  • uvedenie dohodnutého výstupu na festivale Kiosk

Formality: 

Ťažko sa nám predpovedá, v akom stave bude verejný priestor na konci júla, ale predvídame, že podobný súčasnosti. Ak sa situácia zlepší, výstupy budeme realizovať s väčšou hustotou divákov. Ak sa zhorší, nevieme. Budeme radi, ak situácia dovolí sústredený, tvorivý pobyt so zázemím. Podľa kvality plánujeme podporiť aspoň 4 projekty, preto bude nutná určitá sebestačnosť, priestorová, časová variabilita a ústretovosť pri realizácii. Po tematickej stránke nemáme špecifiká, podmienkou nie je, aby bolo dielo prvýkrát uvedené na Kiosku, môže sa jednať aj o staršie dielo, adaptované na súčasnú situáciu. Malo by však mať na Kiosku prezentovateľnú, fixnejšiu podobu. A – ako to už na Kiosku býva, súčasťou tvorivého tímu musí byť aspoň jeden Slovák/Slovenka.

Zareagovať na výzvu môžete okamžite, hodnotiť budeme možno aj priebežne. Ak však túžite po deadline-och — stanovujeme ho na 15. 5. 2020. Nápady očakávame vo forme popisu tvorivého zámeru, tvaru výsledku a pridajte predstavu o finančnej náročnosti (všetko dokopy max. 1 strana + prípadná nepovinná obrazová príloha). Výsledky budeme oznamovať najneskôr však do 20. 5. 2020. 

P. S.: Myslíme na vás a chceme vás podporiť, ale prosíme, buďte odvážni a kvalitní.

Píšte / Volajte: Martin Krištof – martin@stanica.sk, tel. 0908 938 339

Michaela Pašteková – michaela@stanica.sk