Panáčik

for english scroll down

Panáčik

audiovisual romance 

Sobota 28. 07., 23.00 Stanica, Pod Rondlom

  Hudobný skladateľ, vizuálny tvorca a interpret Tomáš Moravanský, ktorý vystupuje pod pseudonymom „Panáčik“ je autorom krátkych filmov, divadelných hier, opery, choreografií a v neposlednom rade literatúry a galerijných inštalácií. Tvorí na poli súčasnej vážnej hudby, kontrastujúcej s mozaikami populárnych hudobných štýlov, elektroniky, experimentálnych koláží a polyfónnej hudby. Tomáš Moravanský v súčasnej dobe spolupracuje s mladými osobnosťami fyzického divadla v Českej republike, s ktorými taktiež vystupuje. V koncertnom prevedení vystupuje ako hudobná a scénická performancia, ktorá je koncipovaná ako minimalistický tableau vivant, teda živá obrazová kompozícia prenesená na pódium. www.panacik.com @realPanacik ______ The Panáčik project is the work of Tomáš Moravanský. In his work, he combines performance, music, film, video art, and theatre. He is also an author of the short movies, opera, choreographies and, last but not least, literature and gallery installations. He works in the field of contemporary classical music that contrasts with the mosaics of popular music styles, electronics, experimental collage and polyphonic music. Tomáš Moravanský currently works with young people of physical theater in the Czech Republic, with whom he also performs. His concert is a musical and scenic performance, which is installed as a minimalist tableau vivant, i. e. the live composition on the podium.