Andrej Petrovič: P / ONE OF THE SEVEN

for english scroll down buy tickets

Andrej Petrovič: P / ONE OF THE SEVEN

súčasný tanec

27. 7. (sobota), 22.00 Nová synagóga

  Andrej Petrovič, výrazný tanečník spolupracujúci s najznámejšími svetovými choreografmi, sa vrátil domov, aby pracoval na sérii sólových predstavení, ktoré každé spracúva jeden smrteľný hriech. Všetkých sedem by sa malo vo výsledku prepojiť v ôsmom predstavení. Pýcha je v poradí prvý hriech. Má rôzne roviny, ktoré Petrovič ako choreograf a performer objavuje na úrovni umeleckej interpretácie – fyzickej, ale aj politickej, genderovej, vizuálnej, anatomickej. Popritom je preňho téma pýchy možnosťou načrieť do vôd, do ktorých si predtým netrúfal alebo sa o ne nezaujímal. Angažovať sa, vyjadriť svoj postoj. Dovoliť veku, statusu, momentu, v ktorom sa práve nachádza, aby sa prejavili vo vytvorenom materiáli. Pýcha ako siedmy smrteľný hriech. Pé ako Petrovič. Pride. Pátos. Politika. Pancier... Andrej Petrovič, tanečník, ktorého portfólio je ako atlas krajín, zahorel túžbou byť si súčasne choreografom i interpretom v jednom zo sól v rámci série o siedmych smrteľných hriechoch. Pýcha ho vnútorne lákala najviac, má preňho rôzne roviny, ktoré objavuje na úrovni umeleckej interpretácie, fyzickej, ale aj politickej, genderovej, vizuálnej, anatomickej. Je preňho ako interpreta možnosťou načrieť do vôd, do ktorých si predtým netrúfal alebo sa o ne nezaujímal. Angažovať sa, vyjadriť svoj postoj. Povoliť veku, statusu, momentu, v ktorom sa práve nachádza, aby sa prejavili vo vytvorenom materiáli. Vážne – nevážne predstavenie, počas ktorého divák hľadá svoje očakávania a Andrej sa tu placho tam pyšne vykrúca aj z tých svojich, malo premiéru v apríli na Stanici v S2. Prvou reprízou sa popýši Kiosk. choreografia: Andrej Petrovič svetelný dizajn: Karel Karlos Šimek kostým: Maroš Baran scéna: Andrej Petrovič hudba: Marcel Bárta zvuk/nahrala: Eva Hamouzová hudobná dramaturgia: Viliam Dočolomanský pohybová supervízia: Jaro Viňarský dramaturgická spolupráca: Juraj Korec ____________
My name is Pride. I am a cheater.

I cheat you of your God-given destiny… because you demand your own way. Beth Moore

P stands for ,,Pride” - pushing the borders to go out of the rules. Selfishness and your own victory. It doesn't matter if Pride comes before the fall or fall comes before the Pride, because PRIDE always wants to shine.
Andrej Petrovič, a prominent dancer working with the world's most renowned choreographers, is returning home to work on a series of solo performances, each dealing with one deadly sin. All seven should result in the eighth performance. Pride is the first sin. choreography: Andrej Petrovi light design: Karel Karlos Šimek costume design: Maroš Baran set design: Andrej Petrovič music: Marcel Bárta, Eva Hamouzová music dramaturgy: Viliam Dočolomanský choreography assistance: Jaro Viňarský dramaturgy: Juraj Korec