Potrebujeme posily!.. alebo Kiosk hľadá dobrovoľníkov

Proces práce: Priprav. Pomeraj. Postrihaj. Postav. Postráž. Porátaj a prerátaj. Pobehni a postoj. Počkaj. Preskenuj, prezisti, poukazuj a presmeruj. Pokresli, popíš. Potom prepíš. Popritom pozri predstavko, poseď a pokecaj. Preleť pohľadom a prilep, poutieraj, poprac. Pomôž procesu. Na Kiosku 2018. Pozície: pre informátorov: Info stánok počas priebehu festivalu – akreditácia účastníkov, predaj lístkov, ubytovanie, predaj divadelných kníh, poskytovanie všeobecných informácií pre hostí a divákov. pre koordinátorov/uvádzačov: Príprava sály pred predstaveniami, jej posledné úpravy, vpúšťanie divákov do sály, koordinácia pri usádzaní, dohliadanie na vyprázdnenie sály a jej drobné úpravy. pre pestúnov: Na festival prichádzajú aj celé rodiny. Hľadáme zodpovedných dobrovoľníkov, ktorí by sa postarali o malé deti počas jednotlivých predstavení, hrali sa s nimi na terase, v parku, alebo v detskom kútiku. Prečo?
  • voľný vstup na festivalové predstavenia
  • občerstvenie a pitný režim počas práce
  • bývanie vo festivalovom stanovom mestečku zdarma (pre cezpoľných)
  • skvelá skúsenosť, riadok v životopise, noví kamoši
Prihlás sa tu do 20.7. 2018 Popýtaj sa  Wandy Kaprálovej (koordinátorky dobrovoľníkov) ak máš nejaké otázky. wanda.kapralova@gmail.com, 0905 991 322 Zaži proces, urob progres a vidíme sa na Kiosku!