P. Mazalán, A. Cséfalvay: Urlicht / Prasvetlo

P. Mazalán, A. Cséfalvay: Urlicht / Prasvetlo

24. - 25. 7., presný rozpis časov dole Konzervatórium, J.M. Hurbana 48 zvukovo-vizuálna performance

    Projekt Urlicht / Prasvetlo je performatívno-zvukovým dielom, ktoré spája prostriedky klasického spevu, zvukovej inštalácie a priestoru. Je sugestívnym a kontemplatívnym laboratóriom, ktoré v absolútnej intimite otvára u diváka – recipienta tému konečnosti života. Analyzuje ho ako ľudskú bytosť s poslaním a jeho dokončením. Projekt vychádza z Mahlerovej Symfónie číslo 2 – „Vzkriesenie“. Práve v nej začal skladateľ skúmať tému, ktorá sa stala pre celú jeho tvorbu symptomatickou: smrť a to, čo príde po nej. Mahler v diele rozpracoval svoju predstavu „hlasu z diaľky“ (využíval hru určitých nástrojových skupín - predstavujúcich iný, duchovný, nebeský svet - mimo sály), ktorá má v projekte významné miesto.   Urlicht / Prasvetlo je zvukovo vizuálna performancia vytvorená pre jedného recipienta (diváka) v trvaní piesne Urlicht, približne 6 minút. Dielo je založené na senzitívnej komunikácii a recepcii - komunikuje s divákom cez viaceré zmysly, či už sluch, zrak, ale vniká do neho aj priamo, telesne. Cieľom diela, hry so zmyslami - ich elimináciou alebo naopak hyperbolizáciou, je priniesť divákovi nový percepčný nad-zmyslový zážitok a introspektívny ponor. Projekt reaguje na súčasné povrchné komerčné tendencie v starostlivosti o duševné zdravie a mentálny komfort. Je iróniou „wellbeingových“ tutoriálov a kurzov k uvedomeniu si svojej pozemskej hodnoty. Spev/ koncept: Peter Mazalán Vizuály: András Cséfalvay Klavír: Peter Pažický Foto: Event Horizon Telescope Podmienky: Performance je určená výhradne pre jedného diváka/diváčku (nepúšťame ani páry) a každá trvá cca 10 minút. V rámci každej hodiny sa vymení 6 divákov. Pri rezervácii sa objednávate na konkrétnu hodinu, nie však už na presný čas. Preto, kto príde posledný, môže čakať aj 50 minút, kým sa dostane na rad. Presné časy predstavení: 24. 7. 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 20.00 - 21.00 25. 7. 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00   Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu. Ďakujeme.