Ochvat/Petrová/Goralska: Questions for dance 4

for english scroll down

Ochvat/Petrová/Goralská: Questions for dance 4

Petr Ochvat (CZ/A) pracuje ako performer a tanečný pedagóg vo Viedni. Zaujímajú ho rôzne prístupy k telu a pohybu, od floorwork, cez Feldenkraisovu metódu, Axis Syllabus, ale aj capoeira a breakdance. Hľadanie spojitosti medzi breakdance a súčasným tancom je predmetom jeho umeleckého a pedagogického výskumu. Ak uvážime, že sa nepozeráme očami, ale mozgom, ktorý zrakové vnemy spracováva a vyhodnocuje a až následne prezentuje ako obraz, môžeme tvrdiť, že vidíme pomocou sledu náročných, avšak nevedomých javov, spojených s fungovaním nášho zraku. Videnie samotné je teda forma procesu. Dvaja performeri hľadajú v predstavení možnosti ako pracovať s divákom a "javiskom", takým spôsobom, ktorý by zohľadnil videnie ako proces zobrazovania. Toto "nie" v slove zobrazovanie naznačuje pohyb. Predstavenie skúma odpovede na otázky, či je možné vnímať videnie o sebe ako dej, ako tvorivosť a pohyblivosť. Metóda predstavenia je založená na pozorovaní a skúmaní pomalých, pohodlných a skôr nenáročných pohybov. Predstavenie, performance môže mať za cieľ uvedomenie si seba samého, či už pre diváka alebo samotného performera. Medzi dvoma postavami na javisku dochádza k efektnému skúmaniu ich spojitostí, rozdielností a iných vzťahových simulakier. Otvára nové možnosti organizácie tela a tiel v priestore, ich väzieb a neväzieb. Pohybová a významová ľahkosť, v spojitosti s punkovou estetikou spôsobuje, že ním preplávate ako cez vysušené Labutie jazero. Jeho pohybový slovník a význam sa nám hodil tak do témy vzdelávania, ako aj vyhorenia. Krátke, ľahké, plné a dosť divné aj na Kiosk. Choreografia: Petr Ochvat (CZ) Tanec: Petr Ochvat a Tereza Petrová (CZ) Zvuk: Dominika Goralska (SK) Hudba a vizuály: Lucia Děvečková (SK) ___________ If we consider that we are seeing primarily with our brains that first process the optical sensations and only then produce an image, we can say that we are seeing by means of a complex and unconscious sequence of actions connected to the function of the vision. Seeing is therefore a process. How to relate to the audience and the stage in regard to this process of seeing/portraying? This – ing in the word “portraying“ suggests movement. The performance is looking for answers to the question, whether it is possible to perceive seeing as such as a plot, creativity and mobility.  Choreography: Petr Ochvat Performance: Tereza Petrová, Petr Ochvat Music, visuals: Lucia Děvečková Sound: Dominika Goralska