Robie Legros

Dear Shelter

45 min.
english friendly
súčasný tanec

Tanec je pohyb je udalosť je stopa,
ktorú zapisujeme na papier
ako na membránu priestoru,
aby sme zmenili jeho zvyky a cesty.

Tanečné predstavenie, v ktorom sú hudba a svetlo živými partnermi performerky. Všetci traja umelci tvoria vo svojom médiu, vytvárajú kolektívnu kompozíciu v reálnom čase. Tanečná báseň, ktorá sa pohráva s imagináciou divákov, pozýva na putovanie do úkrytu - možno pred svetom, možno pred sebou samým. Každé predstavenie vzniká nanovo a zážitok z neho je tak vždy ojedinelý.

Tanec, text: Robie Legros
Hudba: Amund Roe
Svetlo: Matthieu Legros
Produkcia: Martina Čeretková, Šimon Koleček
Foto: Tereza Juráková
Dielo vzniká v ko-produkcii CREAT STUDIO a ORBITA. Z verejných zdrojov podporil Fond na Podporu Umenia. 
Projekt finančne podporilo Statutární město Brno, Ministerstvo Kultury ČR a Brno-střed .


Dear shleter is a dance performance in which music and light are the live partners of the performer´s actions. All three artists sculpt the material of their medium while listening and creating a composition in real time.
The composition is the architecture of the story. Through the work, we approach the place of our imaginings where our Dream can grow in peace. The dear shelter is a zone of experience that can, over time, turn our protective shield into an opaque veil that keeps us out of our own presence.

Dance is Movement is Event is a trace
we write on paper
like on the membrane of space
to change its habits and ways