Roman Škadra: Girevik

50 min.,
nový cirkus,
no language barrier

 

Štýlovo oblečený muž manipuluje s tridsiatimi železnými kettlebellmi. Bojuje so svojou neobratnosťou a každým pohybom pretvára svoje telo do úplne novej podoby. Výsledkom tejto hry je krehká, nikdy nekončiaca kompozícia, ktorá symbolizuje úsilie a kolaps. 

Okrem pôvodného účelu váženia plodín sú kettlebelly pevne spojené s kultúrou tréningu a ich používaním vojakmi, atlétmi a silákmi. Predmet, ktorý stáročia predstavoval symbol sily, vidíme v tomto diele v novom pôsobivom rozmere. Girevik spochybňuje klasickú hypermaskulínnu auru okolo kettlbellu a namiesto toho vo fyzickej námahe hľadá alternatívnu poetiku.

Roman Škadra je slovenský cirkusový umelec žijúci v Berlíne. Vo svojej práci využíva rôzne techniky skúmania vzťahu medzi telom a objektom. Ústredným motívom jeho inscenácií je absurdita a intenzívny fyzický výkon. Inšpiráciu čerpá z literatúry, výtvarného umenia, športu alebo fyzického úsilia.

Tvorba a interpretácia: Roman Škadra
Spolupráca: Benjamin Richter, Aleksandras Lempertas
Kettlebell Coach: Frank Kraft
Supervízia: Benjamin Richter, Darragh McLoughlin, Claudio Stellato
Konštrukcia scény: Tomasz Bajszarovicz
Produkcia: Anna-Katharina Andrees, Ute Classen
Podporili: Fonds Darstellende Künste / The Federal Government Commissioner for Culture and Media v rámci programu NEUSTART KULTUR / Kulturinitiative Förderband gGmbH Berlin / Schloss bröllin e.V. / Ringlokschuppen Ruhr Mülheim a. d. Ruhr / Center for the Development of Choreography SE.S.TA Prague / Cirqueon Prague

ENGLISH

A stylishly dressed man manipulates thirty iron kettlebells. He struggles with his clumsiness and transforms his body into a completely new form with every movement. The result of this play is a fragile, never-ending composition that symbolizes effort and collapse.

In addition to their original purpose of weighing crops, kettlebells are firmly associated with training culture and their use by soldiers, athletes and strongmen. An object that has been a symbol of power for centuries is seen in this work in a new impressive dimension. Girevik questions the classic hypermasculine aura surrounding the kettlebell and instead seeks an alternative poetics in physical exertion.

Roman Škadra is a Slovak circus artist living in Berlin. In his work, he uses various techniques to explore the relationship between the body and the object. The central motif of his productions is absurdity and intense physical performance. He draws inspiration from literature, visual arts, sports or physical effort.