Si dobrý? Si voľný?

Chce to ľahké nohy, šikovné ruky, bystré oko, niekedy len úsmev a trpezlivosť. Chce to voľno na konci júla. Si?
Desiaty ročník festivalu nezávislého slovenského tanca a divadla Kiosk 2017 prebehne 27. – 30. júla a prebehnúť chce hladko a dobre. Chce to aj Vás, dobrovoľníkov. Dnes hľadáme, zajtra makáme.
 
Si informátor? Info stánok počas priebehu festivalu – akreditácia účastníkov, predaj lístkov, ubytovanie, predaj divadelných kníh, poskytovanie všeobecných informácií pre hostí a divákov. Si koordinátor/uvádzač? Príprava sály pred predstaveniami, jej posledné úpravy, vpúšťanie divákov do sály, koordinácia pri usádzaní, dohliadanie na vyprázdnenie sály a jej drobné úpravy. Si pestún? Na festival prichádzajú aj celé rodiny. Hľadáme zodpovedných dobrovoľníkov, ktorí by sa postarali o malé deti počas jednotlivých predstavení, hrali sa s nimi na terase, v parku, alebo detskom kútiku. Jednotlivé úlohy môžeš nakombinovať alebo ich počas festivalu prestriedať. Ak si, vyplň tento prihlasovací formulár do 21.7. 2017.
Ak si, tak budeš:
  • mať voľný vstup na festivalové predstavenia
  • mať počas práce jedlo aj pitný režim
  •  bývať vo festivalovom stanovom mestečku (pre cezpoľných)
  •  mať skvelú skúsenosť ( môže byť aj riadok v životopise)
Ak si niečím nie si istý, kontaktuj Wandu Kaprálovú : wanda.kapralova@gmail.com, 0905 991 322
Vidíme sa na Kiosku!