Šimon Chovan: Human Allergic

for english scroll down

Šimon Chovan: Human Allergic

inštalácia

26. - 29. 7., Nová synagóga

Umelecká rezidencia: 3. – 24. 7 2018 Vernisáž: 26.7., 19.30 Ľudstvo momentálne nie je vo veľmi závidenia hodnej pozícií. Sme obklopení komplexnými a zložitými infraštruktúrami, do ktorých nevieme preniknúť. Budujeme veci, ktoré už dávno nie sú len smart, ale aj inteligentné. Na to, aby sme porozumeli situáciám či našim produktom, budujeme ďalšie zložité veci. To všetko za sprievodu apokalyptického čerpania zemských aj živých zdrojov. Je čoraz dôležitejšie skonštruovať a aplikovať stratégie, ktoré človeka vyosia z centra diania, vždy vlastne len pomyselného a budú smerovať k širšej komunikácii a spolupráci medzi živým a neživým na celoplanetárnej úrovni. Human Allergic je skupina zosieťovaných objektov, ktoré sú vybavené senzormi, vďaka ktorým dokážu detekovať ľudskú prítomnosť. Je to sieť, ktorej správanie je heterogénne a je možné ho postupne analyzovať a spoznávať. Estetika inštalácie bude oscilovať okolo vizuality výkopových infraštruktúr/káblov, sci-fi filmov (áčkových aj béčkových), ponuky v OBI/HORNBACHU a knihy Tábornícka encyklopédia od Mirka Vosátku (nákresy rôznych posedov a pascí) za možného použitia kameňov či hornín. Inštalácia vzniká ako výsledok open callu Novej synagógy, ktorý si ako veľmi široko poňatú tému rezidencie vybral fetiš plus narúšanie hraníc divadla, čiže presahový výtvarný alebo iný projekt, inovatívne pristupujúci k divadelnosti. Téma fetiš vychádza zo záujmu o objekt, ktorý je v súčasnosti určitým trendom, ale zdá sa nám, že veľmi trefne kontrastuje s neustále zdôrazňovanou subjektivitou v divadle. Tá sa prejavuje hneď na niekoľkých rovinách: od subjektivity autora, cez subjektivitu performera, po nekonečno možných diváckych zážitkov. Ako sa Šimon Chovan pobil s výzvou zaplniť tak náročný priestor, akým je synagóga, zistíme aj my až na mieste. odborná spolupráca: Ivana Rumanová ______ Human Allergic is an interconnected network of objects equipped with sensors that can detect human presence. It’s behavior is heterogenic and can be gradually analysed and understood. This installation is an outcome of an open call of New synagogue. The topic being fetish along with crossing the boundaries of theatre, opens for innovative approach to theatricality.