SOFT SPOT

Zraniteľné miesta

40 min.
english friendly

zážitková diskusia

Čas na zdieľanie pocitov, postrehov, asociácií, otázok, myšlienok a iných vnemov. Fyzické nahliadnutie do procesu vzniku predstavenia. Prosíme divákov, aby si na diskusiu doniesli šatku alebo inú pohodlnú prikrývku na oči.

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

Vulnerable places

experiential discussion

A time to share feelings, observations, associations, questions, thoughts and other perceptions. A physical insight into the process of creation of the performance. We ask the audience to bring a scarf or other comfortable covering for the eyes to the discussion.