Adrienn Hód, Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková

SOFT SPOT

70 min.
english friendly

(ne)tanečná fyzická performance

Soft Spot je experimentálne fyzické predstavenie, ktoré vzniklo v spolupráci slovenských tanečníc Martiny Hajdyla, Soni Ferienčíkovej a maďarskej choreografky Adrienn Hód. Prostredníctvom improvizácie a výskumu fyzického tela skúmajú vzťah medzi telom, osobnosťou a významom. Čo vnímame, keď sa pozeráme na ľudské telo? Čo nám hovoria tvár, gesto, postavenie a pohyb tela? Ako komunikujeme prostredníctvom tela s ostatnými? Soft Spot sa pohráva s rozostieraním ľudských vlastností, pýta sa, čo nás ako ľudí definuje a obzerá sa po akomsi skrytom citlivom “mäkkom mieste” vo vnútri nás samotných.

Choreografia: Adrienn Hód 
Tvorba a interpretácia: Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková
Hudobný skladateľ: Ábris Gryllus 
Dramaturgia: Ármin Szabó-Székely
Pohybová spolupráca: Márcio Kerber Canabarro 
Vizuálna spolupráca: Mária Júdová 
Kostýmy: Lucia Škandíková 
Svetelný design: Tomáš Morávek 
Technická podpora: Daniel Kozlík
Produkcia: Romana Packová
Koprodukcia: ME-SA, BOD.Y ngo, HODWORKS
Podpora: Fond na podporu umenia, Mezinárodní visegrádský fond, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kultury ČR

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

(non)dance physical performance

Soft Spot is an experimental physical performance created in collaboration with Slovak dancers Martina Hajdyla, Sona Ferienčíková and Hungarian choreographer Adrienn Hód. Through improvisation and exploration of the physical body, they explore the relationship between body, personality and meaning. What do we perceive when we look at the human body? What do the face, gesture, position and movement of the body tell us? How do we communicate with others through the body? Soft Spot plays with the blurring of human characteristics, asks what defines us as people and looks for a kind of hidden sensitive "soft spot" inside ourselves.