Hodworks: Solos

for english scroll down buy tickets

Hodworks: Solos

performance

27. 7., 15.00 a 21.00 Stanica, S2

“Kedy sú naše skúsenosti a pocity legitímne? Mnoho ľudských pocitov alebo stavov je "zakázaných", neradno ich ukazovať. Umenie môže byť alibi pre toto všetko. Na oltári umenia môžete robiť veci, ktoré sú zakázané v reálnom živote. Takže umenie je hra, alibi, ktoré nás oslobodzuje." Séria sól od 3 umelcov obklopených publikom. Každé sólo je kompaktný prvok, ale ako jedno nasleduje druhé, prichádza reťazová reakcia emócií a pocitov. Každé dáva inú možnosť prepojenia, náznak prístupu, variáciu žánru. Aj publikum je zodpovedné za to, čo sóla odhaľujú. Totiž, akonáhle dostaneme príležitosť poznať niekoho tak, že s ním trávime čas, zvyšuje sa možnosť že nás známosť spúta. Rôzne materiály, dychtivosť komunikácie, domáce tragédie, transcendentné kvízy, metamorfujúce bytosti. „Mojím cieľom bolo udržiavať vzťah medzi hľadiskom a javiskom, nie vzťah medzi hercami navzájom. Nie je to vzťah hierarchický, ale horizontálny. Odskúšala som si, že v závislosti na rôznych ľuďoch sa správam a konám rozdielne. Dokonca aj spôsobom, akým niekedy nechcem. Rozoznávanie tohto druhu adaptability – rýchlosti a kvality akcie a reakcie formuje vzťah medzi ľuďmi. Bola som zaujatá kvalitou tejto komunikácie, tým ako definuje moje pocity, moje vnemy a moje myšlienky. Chcela som preskúmať zrod môjho vzťahu s performerom/tvorcom. Jeho forma, jeho „hry“, jeho prostriedky a ich kontext, to všetko sa stáva súčasťou predstavenia. Čo motivuje ostatných ľudí a čo forma touto motiváciou získava? A aká je budúcnosť tohto diela? Čo evokuje otázku udržateľnosti a existencie? Kultúrna politika, trh, umelecké dielo a ich vzájomný vzťah - ako jedno ovplyvňuje druhé? Aká je podstata tých, čo rozhodujú nad umeleckými dielami? Čo sa učíme, kde je náš zámer a ako inštitúcie a podporné systémy tieto hodnoty definujú? Samozrejme, že tanečné predstavenie nemôže všetky tieto otázky zodpovedať, no považujem za potrebné o nich písať, pretože práve tieto myšlienky sú prítomné, pokiaľ sa tvorí forma.“ Adrienn Hód performeri a spolutvorcovia: Marcio Kerber Canabarro, Emese Cuhorka, Csaba Molnár choreografia: Adrienn Hód dramaturg: Ármin Szabó-Székely hudba: Coil, GG Allin, Vini Vici hudobný strih: Ábris Gryllus kostýmy: Anikó Németh and the creative team svetelný dizajn: Miklós Mervel foto: Daniel Dömölky hodworks.hu _____ Three performers and three solos in a row, surrounded by the audience. Each solo is independent in its compactness, offering a different approach and another variation of the genre. In series, however, there is a chain reaction of emotions and sensations. The relationship between performers and audience is no longer hierarchical. The audience as unknown variable has a joint responsibility for the events: It has the power to influence the outcome and experience of the solos. Adaptability, the joy of communication, metamorphosing creatures: Many things can happen on stage that were not originally intended, planned or wanted.