Orchestr Berg: Soundwalk – hudobná prechádzka mestom

for english scroll down buy tickets

Orchestr BERG: Soundwalk

nové zvukové horizonty

Piatok 27. 7., 17.00 Nová synagóga => mesto (in Slovak)

Sobota 28. 7., 18.30 Nová synagóga => mesto (bilingual EN + SK)

  Soundwalk (zvuková prechádzka) je akýkoľvek typ prechádzky, ktorej hlavným cieľom je načúvať zvukom nášho okolia. V dnešnej relatívne hlučnej mestskej krajine sme sa naučili nepočúvať. Náš svet kladie väčší dôraz na vizuálne podnety, takže tie zvukové sú často opomenuté. Zvuková prechádzka Orchestru BERG nám pomôže otvoriť uši a objaviť „nový“ svet. Sami sa potom možno pristihnete, ako si takú zvukovú prechádzku sami pre seba nechávate vstúpiť do každodenného života. Intenzívne počúvať môžete totiž kdekoľvek – doma, v obchode, na ulici, na stanici, v lese... Pojmy „zvuková prechádzka“ (soundwalk) a „zvuková krajina“ (soundscape) zaviedol R. Murray Schafer (*1933), kanadský skladateľ, pedagóg a environmentalista, ktorý sa od 60. rokov 20. storočia zaoberá fenoménom zvukového znečistenia. V 70. rokoch začal systematicky mapovať a dokumentovať zvukovú krajinu a miznúce zvuky Vancouveru a ďalších miest. Má rad nasledovníkov, jeho aktivity viedli k zavedeniu odboru akustická ekológia. Rovnako ako v hudobných kompozíciach, aj pri zvukovej krajine sa určuje jej celková tonalita, z ktorej následne ako určujúce orientačné body vystupujú výrazné zvuky. Dôležitú úlohu pri kvalite priestoru na život hrá tiež jeho tónová a rytmická vyváženosť. Skladateľ a teoretik Barry Truax zavádza pojem zvukového horizontu, ktorý udáva vzdialenosť, na ktorej sme schopní „dopočuť“, čo sa deje v našom okolí. V hlučnom prostredí sa tento horizont môže zmenšiť natoľko, že nie sme schopní počuť ani vlastné kroky na ulici. Mestá samozrejme ponúkajú omnoho viac divadelnosti, ako divadlo samotné. Zároveň tento tok inšpirácie prúdi aj naopak a umelci vracajú inšpiráciu mestám a verejnému priestoru. Zhudobňovanie a zdivadelňovanie každodennosti a priestoru slúži zároveň ako marketingový nástroj pre hudbu, divadlo, ale aj mesto samotné. Síce sa na Slovensku deje v tejto oblasti viacero zaujímavých vecí, zväčša ide o kultúru zo spodu. Orchestr Berg je v propagácii iného prístupu k hudbe veľmi ďaleko a viackrát sme sa od neho inšpirovali, alebo len ticho závideli jeho aktivity, hlavne v oblasti prepojenia umenia a miesta alebo pastiši umeleckých druhov. Preto bolo len otázkou času, kedy sa rodený Žilinčan Peter Vrábel spolu s Evou Keselovou dostanú do programu Kiosku. www.berg.cz ______ Soundwalk is any kind of walk with the aim of listening to the sounds of our surrounding. Living in quite a noisy city environment, we learned not to listen. Nowadays, more importance is attached to visual stimuli, therefore the sound ones are often being neglected. Soundwalk of Orchestr BERG will help us to open our ears and discover a “new” world. Eventually, you may find yourself being more attentive to what you hear, inviting the sounds into your daily life. You can indeed listen anywhere - at home, in the shop, on the street, in forest, on the station….