SPHÉRA

KIOSK COMPLETING THE SPHERE 

Po vyhorení S2 a pandemickom roku sme dostali do vienka ďalšie obmedzenie - umelec Juraj Gábor nám do stredu Novej synagógy postavil Sphéru - dielo, ktoré dotvára guľatosť kupole do dokonalosti. Je magická a my sme sa rozhodli sprostredkovať pohľad na ňu z troch perspektív. V úvodný deň festivalu sa bude tváriť ako divadelná scéna Tomáša Procházku a Evy Priečkovej, ktorí špeciálne pre ňu pripravujú performance , moja láska. V piatok (30. 7.) Sphéru môžete zažiť prostredníctvom siedmich sprevádzaných prechádzok. Cez zvuk, hlas, scénografiu, filozofiu či behanie detí sa budete dotýkať rôznych podôb guľatosti či gravitácie. V sobotu (31. 7). sa so Sphérou budú voľne hrať umelci a umelkyne. Bez rezidencie, prípravy, so základným setom techniky a vymedzeným časom v nej strávia hodinu sami, v tej druhej sa ich “prvý dotyk so Sphérou” otvorí diváčkam a divákom.  

30. 7. / 10.00 - 19.00 / Nová synagóga, Sphéra

Sprevádzanie Sphérou 

10.00 – Martina Mäsiarová: pre deti .... bádanie a hádanie a hľadanie a skúmanie a ňúranie a vnáranie a vykúkanie....čo všetko sa dá nájsť v guli a čo všetko sa v nej dá skryť? 11.00 – Dana Tomečková: pohyb a dotyk Predstav si, že priestor je hmota. S hmotou si stále v kontakte. Ako sa môžeme v takomto priestore hýbať a pritom čo najviac vnímať? Cez krátke pohybové cvičenia a kontakt s materiálom si to vyskúšame. 12.00 – Juraj Gábor: slová a miesto Zaujmeme miesta, budeme sedieť alebo ležať a počúvať.  Rozlúskneme nejeden oriešok a to jednoducho kladivom v rytme opakujúceho sa dýchania. Hodinové performatívne rozprávanie autora projektu Completing the Sphere o tom, aký zmysel má venovanie času niekomu ďalšiemu. O tom, aký zmysel má rozhodnutie byť plnohodnotne tu a nie tam. 13.30 – Jazmína Piktorová: telo Drevené telo. Telo z dreva. Telá v dreve. Zavriem dvere. Zostanú telá. Odložte si, prosím, veci, vyzujte si topánky, ponechajte si len telo. Poškodzovanie Sphéry prísne zakázané. Pohybovanie sa mimo Sphéry výrazne povolené. 15.30 – Deti a Martina Mäsiarová: hra Sprevádzajúce deti: Dorka a Klárka Zorkovské, Lucka Dulová, Simonka Gáňová, Ivana Hadzimová, Matej Kopinec, Mila a Kai Rojas Čo dokážu okolo nás vidieť deti, a čo sme my už vnímať zabudli? Nechajme ich, aby boli našimi sprievodcami a možno sa obyčajná prechádzka galériou mení na objavnú výpravu! Spomeňme si, aké ľahké je hrať sa kedykoľvek a kdekoľvek, a že nás môže doviezť úplne inam, než kde sme začali. hrať sa v guli hrať sa s guľou gúľať sa 17.00 – Zuzana Burianová: hlas a akustika Zvukom bez slov Budeme skúmať frekvencie hlasu v priestore, ako spolu plynú a objímajú priestor a tiež ako na seba narážajú. Nemusíte byť spevákom aby ste zažili s vašou skupinou zvukový balzám, priestor sa už o to postará. 18.00 – Lucia Repašská: priestor Repašská má pologule Vážení návštevníci, nachádzame sa v samotnom centre pologuľovitého objektu. Po vašej pravici môžeme vidieť sférický fragment, ktorý harmonicky kontrastuje s ďalším segmentom kruhového pôdorysu nachádzajúceho všade okolo. Typické guľové členenie inštalácie vhodne dopĺňa sféricky ladená kupola nad vami. Legenda vraví, že ten kto sa do nej na pravé poludnie pozrie a pohľadom trikrát obkrúži kružnicový obvod línie bednenia, určite sa dožije svojich najbližších okrúhlych narodenín.  

31. 7. / 08.00 - 02.00 / Nová synagóga, Sphéra

Prvý dotyk so Sphérou

Postupne sme prešli vývojom - vďaka potrebe emocionálneho a rozumového uchopenia sme smerovali k hĺbkovému skúmaniu Sphéry a k sprostredkovaniu výskumov. Vo Sphére sa deje množstvo experimentov, rezidencií, bádaní a hľadaní. Je to v súčasnosti najfilozofickejší objekt široko ďaleko. Dokážeme vo filozofovaní o ňom predčiť autora Juraja Gábora? Až oprostenie od snahy pochopiť Sphéru nás posunulo ďalej a začal nás zaujímať prvý kontakt s ňou. Ako reagujeme, keď do nej vstúpime? Prvé kroky, nápady, pocity a ich vyjadrenie? Vybraných umelcov a umelkyne z Open callu, ktorý sme dali do sveta v januári, sme sa rozhodli “vhodiť” do Sphéry, avšak bez ich plánovaných projektov.  Dostali zadanie: žiadna rezidencia, žiadna príprava vopred. Dostanete dve hodiny, z ktorých prvú strávite vo Sphére úplne sami - nasávate, zoznamujete sa a nastavujete svoje telo, myseľ, čokoľvek. Následne v nepárnu hodinu sa otvoria dvere a na váš proces zažívania a zžívania sa môžu prísť pozrieť diváci. Čo im ukážete, je na vás!    09.00 – Eftychia Stefanou & Jakob Jautz 11.00 – Vero Rišňovská & Bolka 13.00 – Sonja Pregrad & Nika Pećarina 15.00 – D’EPOG 17.00 – Sisa Sviteková & Miriam Budzáková 19.00 – Lucia Kašiarová & Tomáš Vtípil (special First Touch) 21.00 – Viktor Fuček & študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici (Karolína Paluchová, Juraj Hajnal, Natália Marcineková, Dominika Krišov, Lucia Večerná, Alan Bujdák) 23.00 – Peter Tilajčík & Ľuboš Kotlár 00.30 – Natália Zajačiková   Foto: Marek Jančúch